Adventi versek

Karácsonyra idézetek, Adventi versek
Adventi versek 

Adventi versek

Köszöntők

Z. Farkas Erzsébet : NÉGY GYERTYA

Advent négy hete…

BÉKE harmóniája ringat csendesen
imára kulcsolom kezem,
didergő fényben átnézek az éveken
óvjon, formáljon kegyelem.

A HIT lángja meggyújtja Advent gyertyáit
fölemeli holnapunkat,
elindítja szemeinknek sugarát
Glória, oltáráldozat.

REMÉNY árasztja el kitárt lelkünk zugát
a Megváltó közeledik,
fölragyog a csillag, hangtalanul kiált
a kis Gyermek megérkezik.

Sugárzó SZERETET az istálló körül
égő királyi tekintet,
érthetetlen borzongás, a tél megenyhül
négy gyertya ég, békét teremt. 

Adventi versek

Köszöntők

Törő Zsóka: Advent

Búcsúzik november,
kopogtat december,
a Remény csillaga
ragyog a szemekben.

Ahogy a Megváltó
érkezését várták,
úgy várja mindenki
szíve titkos vágyát.

Jöjj el hát, oly rég várt
békesség, szeretet,
tedd te boldogabbá
a jó embereket …

Tisztítsa meg lelkünk
az ünnep várása,
a frissen hullott hó,
karácsony varázsa…

Felejtsünk haragot,
sértődést, bánatot,
tanuljunk Jézustól
sok-sok alázatot …

Tanuljuk meg tőle, 

mi a megbocsájtás,
ne legyen közöttünk
veszekedés, bántás …

Adventnek idején
győzzön a Szeretet,
tegyük boldogabbá,
aki velünk lehet …

Fedje be a rosszat
csillogó hólepel,
hiszen decemberben
minden szív ünnepel.

Ajándékba idén
adj forró ölelést,
lelket melengető,
erőt adó reményt …

Ne legyen szívünkben
fájdalom és ború,
legyen a karácsony
Szeretetkoszorú … 

Adventi versek

Köszöntők

Ürögdi Ferenc: Minden advent

Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
gyozhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet:
így kellene – s így élek!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is! 

Adventi versek

Köszöntők

Kun Magdolna: Advent könnyei

Advent fénye ragyogja át azon lelkeket,
melyek fenn az égi kékben némán könnyeznek.
Könnyeznek, mert hátrahagyott szeretteiknek,
már nem nyújthatnak vigaszt, sem vigyázó kezet.

Ott a fehér felhőtetőn, hol tündöklik a fény,
ma milliónyi lélek sír fel szeretteiért.
Sírnak és zokognak, mert a nagy egyedüliség,
Advent napján félbetöri szívük egészét.

Hisz Advent a szeretet áldott ünnepe,
csak annak keserű, kinek nincs már senkije,
hisz az Advent is akkor teljes, és akkor igazi,
ha van, kinek még átölelhet óvó karjai. 

Adventi versek

Köszöntők

Túrmezei Erzsébet: Adventi ház

Adventi házunk van, sokablakos.
Minden este nyitunk egy ablakot.
Benn melegen kis fehér gyertya lángol,
és árad a fény minden ablakából.
Kis ablakokkal versenyt fénylenek
csodába bámuló gyermekszemek.

Ablaktábláin biztató írás:
el jő a mennyekből a Messiás.
S a nevét nevezik Csodálatosnak.
És fölemeli, akit megtaposnak.
És a békesség Fejedelme lesz:
szabadulást hoz, életet szerez.

Telnek a percek, múlnak a napok,
sorra kinyílnak mind az ablakok.
Ahány kis ablak, annyi szent ígéret.
Hívnak, biztatnak, csudákat beszélnek.
Mi áhítattal álljuk mind körül.
A ház sugárzik, és a szív örül.

Fehér falára festve sok gyerek.
Mind Betlehem felé igyekszenek.
Havas fenyő közt, ki gyalog, ki szánon,
kéz a kézbe\’, hogy kis kezük ne fázzon.
Sietve mennek mint a pásztorok.
Piros orcájuk bízva mosolyog.

De én egy másikat is ismerek.
Nem ilyen derűs, nem ilyen meleg.
Van-e gondom sok sötét ablakára?
Hiszen itt a karácsony nemsokára.
Nyitom-e sorra minden egy napon
Krisztusra váró lélekablakom?

Mert az a lelkem is: adventi ház.
És ha elalszik, hogyha nem vigyáz,
olyan sötét lesz majd karácsony-estén,
a fényt, vigaszt hiába is keresném.
Ha majd minden szem, minden szív ragyog,
akkor siratnám, hogy sötét vagyok.

Sötét lelkemen sötét ablakok,
táruljatok, örömre nyíljatok!
Ne legyen egy se zord, ne egy se zárva.
Ragyogjon mind a Messiásra várva!
Sötét adventi ház, sokablakos!
Minden este nyíljék egy ablakod! 

Adventi versek

Köszöntők

Kárász Izabella: Advent után

Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
Az égi fény jelzi: megérkezett,
Piros szívek arany húrján majd felkacag
A Hozsánna, Dicséret és Hódolat.
Az én szívem’ is megérinti az öröm,
És hirdetem mindenkinek, hogy íme, jön!
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!

Ó, szent, nagy Éj, te békességnek éjjele,
A Boldogság és Üdvösség szent fényjele,
Mikor viszály, békétlenség kudarcba fúl
És hatalmas máglyafényként a hit kigyúl!
S a szeretet úr lesz a nagy világ felett,
S jóakarat simítja meg a szíveket,
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!

Advent alatt, ti földön élő emberek,
Kongassátok az elhallgatott szíveket,
Legyen csengés-bongás a föld terén át,
Úgy várjátok az örök Isten szent Fiát!
Mert jön, mert jön, mert nemsokára itt leszen,
Az ég fénylő csillagképében megjelen,
Advent után, mikor a Csendnek vége lesz,
S az égi fény jelzi: megérkezett!

Karácsony jön, hatalmas és titokzatos,
Kigyulladnak szívek, tüzek és csillagok,
Megtalálják Jézus Krisztust az emberek
S a békesség zászlója leng a föld felett,
Béke, öröm, szeretet és jóakarat
Játsszák el a karácsonyi himnuszokat,
S velük zengi a boldog föld az éneket:
Urunk, Szabadítónk, megérkezett! 

Adventi versek

Köszöntők

Koczor Tamás: Advent van..

Advent van,
gyertya gyúl,
Szívünk új dalba kezd.
Lobbanó fénye hull
Szám szerint még csak egy.
Életünk árnyai
Fényében tűnjenek!
Jézus jön, örvendjünk,
Ég és föld ünnepel.

Advent van
gyertya gyúl
– újra egy esztendő –
világít szemünkben
Szám szerint már kettő
Őszinte szavakra
Biztat a jövendő
Jézus jön, örvendjünk
Bűnünkből ébresztő!

Advent van
Gyertya gyúl
Jön már a karácsony
Ajándék Istentől
Szám szerint épp három
Igéjét hirdeti
Jordánnál szent János
Jézus jön, örvendjünk
Szívemet kitárom.

Advent van
Gyertya gyúl
Biztat, hogy készen légy
Titkoknak zárja nyíl
Szám szerint éppen négy.
Hadd legyen ünnepünk
Valódi ünneppé
Jézus jön, örvendjünk!
Angyalszárny röppenjél!

   

Adventi versek

    Köszöntők

 Szabolcska Mihály: Adventi ének

Szállj, szállj magasra, szíveink reménye
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj elottünk fénynek oszlopával:
Szent bíztatással.

Hogy jó az Isten, ráüt a viharra,
Vidám szivárványt szo a borulatra;
Igéje napfény, az ragyog felettünk,
Mitfélne lelkünk?

Óh jó az Isten, a mi sziklavárunk,
Nem tart soká már bunben bujdosásunk.
Az ígéretnek földjére érkezünk,
Jézus az nekünk.

O lesz a váltság élet-birodalma;
Változz’ örömre szívünk aggodalma.
Az elhagyottnak lesz már pártfogója,
Oltalmazója!

S lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes,
Atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes,
A szeretetnek fényes napja jo fel
Idvezítonkkel!

Szállj hát magasra, szíveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Elsirni könnyünk’ édes örömünkben,
Szeretetünkben! 

Adventi versek

Köszöntők

Ádventi ringató

Vajon miről álmodnak a télen
az elfáradt, kis szorgos krampuszok?
Alhatnak-e tétlen, hosszan, mélyen,
ha éheznek az őzek, mókusok?

Gondolnak-e karácsonykor arra,
hogy van, ki fázik, van, ki éhezik?
S ha harang szól, karácsonyi dalra
az árvákhoz is angyal érkezik?

Nem felejt el senki sem szeretni?
– Dió csörren, alma mosolyog.
Karácsonyi tűznél melegedni
mind, ki szeret, ugyanúgy szokott.

Betlehemi csillag fénye lángol.
Könnyűléptű angyal dalol himnuszt.
Hócsipkéből van a tündérfátyol,
három király Jézuskához indul.

Gáspár, Menyhért, Boldizsár sietnek,
szívük boldog, lelkük, mint a hó.
Ajándékul szeretetet visznek,
karácsonyi dal szól, ringató. 

Adventi versek

Köszöntők

Szuhanics Albert: Advent első vasárnapja

Ez a hónap mindent vesztő,
mi kellemes, s nekünk tetsző,
a fák lombját földre dobja,
deres ködök vén bolondja.

Eltékozol minden szépet,
amit ápolt a természet,
az ősz csodás színvilágát,
sárgát, rőtet, rozsdabarnát.

Opálosan szürke az ég,
pedig kék volt, gyönyörű kék,
nem is érti vén november,
mért van ennyi a fázós ember?

Elherdálná a reményt is,
de mi bízunk benne mégis,
aki eleitől fogva
üdvösségünk földre hozza!

Egy kisdedre vár a világ,
aki majdan minket kivált
a sötétség zálogából,
távol van még, nagyon távol.

De az idő bármily kemény,
velünk él egy halvány remény,
s az adventi gyertya lángja
fellobban az Úr napjára.

Az elsőnek gyönge fénye,
magot vet a sötétségbe,
jövendölt egy fényes fácska,
prófétája négy gyertyácska.

Megszületik majd egy kisded,
számunkra ő a legszentebb,
a leghosszabb, téli éjen,
az Úr áldott idejében. 

Adventi versek

Köszöntők

Csanád Béla: Adventi imádság

Urunk, Istenünk,
Adventi üzeneted, tudjuk, nekünk is szól:
,,Készítsétek az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!”
– így mondja Izajás próféta.
,,Térjetek meg!” – ezt hirdeti Keresztelő János.
Add, hogy mostani karácsonyi készületünk
És életünk nagy adventjének minden igaz törekvése
Eredményes legyen:
Mindjobban hozzád térjünk,
Kinyissuk szívünket előtted,
És egyre nagyobb részt kapjunk életedből.
Lelked irányítsa napjainkat,
Mindennap hasonlóbban legyünk Krisztushoz,
És így munkáljuk
Magunk és a világ megszentelését. Ámen. 

Adventi versek

Köszöntők

Ágh Tihamér – Adventkor

Ködös hajnal-órák, tejszínű reggelek,
a földön sárguló, elkínzott levelek.
Az ég hólyagszemén nem tör át a nap
sugárnyalábja felhőtlen megakad.

Az ősz lassan lépked, majd télbe borul
és ahogy megvirrad, be is alkonyul…
Este tompa fények remegnek az utcán,
megtörnek a tócsák fodródozó foltján.

De a hétköznapok bágyadt szürkesége
nem törheti meg azt, ami bennünk béke.
Lelkünkben reménység, a szívünkben áldás:
Ránk köszöntött advent,
boldog Jézus-várás…  

Adventi versek

Köszöntők

Bedő Gábor – Csendes az Advent, várakozunk

Csendes az Advent, vágyakozunk,
Kicsit elmerülünk, kicsit belülről nézzük magunk,
Kik is vagyunk mi, lényünkből másnak mit adhatunk,
Mert bizony adni kell, adni folyton,
Minden jótett csillaggá válik az égbolton,
Aztán este gyönyörködi bennük,
Emlékezni, elmélkedni, jótettünk ragyog bennük,
Csendes az Advent, gyülekeznek az égen a csillagok,
Így szép az Advent:
Te adhatsz,
Ő adhat,
Mi adhatunk,
Mindannyian, bizony mindannyian:
Valakinek Angyala Vagyunk. 

Adventi versek

Köszöntők

Lukátsi Vilma: Adventi csend

Őbenne élünk, mozgunk és járunk,
mégis várjuk Őt évről évre,
hitetlen hittel, azért tud fájni
magányos létünk érverése.

Őbenne élünk, mozgunk és járunk,
s nem ismerjük fel: Ő kopog!
Adventi csendben, figyelő csendben
halkan, ahogy a sziv dobog… 
Adventi csend 

Adventi versek

Köszöntők

Simon Józsefné: Advent idején…

Csíp a hideg, fúj a szél,
December van, itt a tél,
A kályhákban tűz zenél,
Hallgassuk meg, mit mesél…

Minden Advent idején,
Koszorúkon gyertyafényt,
Szemek tükrén: Hit, s Remény,
Gyémántként úgy látom én…

Majd eljön a Szeretet,
Örömöt hoz, s ünnepet,
Boldogok az emberek,
Senki nem ejt könnyeket…

Szív a szívhez jut közel,
Szeret, örül, átölel,
Béke lesz a világon,
Mert érkezik karácsony… 

Adventi versek

Köszöntők

Molnár Jolán: Advent

Odakint ég lobog, kékje szintjét
éppen csak súrolják fenn a cinkék.
Hanyatlóban zenitjén a ború,
éjszakáján Advent gyújt koszorút.

Gyertyaillat árad estelente,
a fagy kését kissé késve fente,
és az álom valósággá ájul,
egy varázsütésre félhomály hull

szobánk tompa csendjére, s mintha gong
hallatára rezdülne fájdalom,
az ünnep úgy teríti, hinti szét
ágára libbenő pihék neszét.

Ablakból ámulunk e bálterem
tündöklő fényein, mint száll, kereng
a lenge szoknyás, sűrű forgatag,
bár tüllruhák csipkéje olvatag.

Sötétedésig tart az utcabál,
az ónos eső mindent felzabál,
reggelig e légi lények tánca
sárba hull, bevonja jég zománca. 

Adventi versek

Köszöntők

György Emőke: Adventi lángok

Viasztestben hitnyaláb,
Kérünk, égj te, legalább!
Hogy házunk sziklára épüljön,
Életünk mélybe ne merüljön!

Reménnyel gyúlt gyertyaláng,
Fénylőn tekints most le ránk!
Jégszívekbe égő tüzet hozz,
Ördögi bűntől esdünk: oldozz!

A legmelegebb láng ég,
Összeér most föld és ég.
Angyal, ember, mindenki boldog,
A rég várt fény végre fellobog!

E gyertya az örömtűz,
Messiást szült égi szűz.
Az éjszaka áldott karjában,
Alszik a kisded jászolában.

  

Adventi versek

Köszöntők

Kőszeghy Miklós: Adventi utakon

Nem vártam csillagos csodát,
és sorsom pénzesőt sem ád.
Nem kellett arany sem, minek?
De vártam Istengyermeket!

Ám szólt és felhevült szívem,
elvinném elé mindenem.
Kincseim porrá omlanak,
megváltott éltem már szabad!

Az úton, szegények között,
az Úr is belém költözött.
Nem volt csak reményem, mi más
kell, ha itt van a Messiás?

Ballagtunk csillagéj alatt,
megosztott kenyér, jó falat,
ha száraz nekem, az se baj,
nincsen rá se mézem, se vaj.

De mosoly érik számtalan,
örül a sok otthontalan,
hiszen hozzájuk érkezik
a gyermek, kinek jöttét lesik.

A csillag nappal is ragyog,
mindannak, aki nem halott,
meglátják őszinte szemek,
emeljétek fel fejetek! 

Adventi versek

Köszöntők

Bódás János: ADVENT

Te szörnyű, vajúdó idő,
ne szülj, ne szülj több rémet!
Most már tiszta örömmel is
legyen megáldva méhed!

Szülj halva minden szenvedélyt,
vad átkot, véres harcot,
Fojtsd meg a bűnt, mi valaha
öledben megfogamzott.

Elég volt már a gyötrelem,
elég volt már a vérből!
Napfényre vágyunk már a
gond fekete erdejéből!

– Te véres, vergődő szívünk,
ne szülj te sem több átkot,
öleld magadhoz boldogan
az embert s a világot!

Növeld, mi bennünk isteni,
s öld meg, mi bennünk állat,
hisz a dühös tusákba már
mindenünk belefáradt! –

Szüless meg bennünk, Tisztaság,
szüless meg bennünk, Béke!
S tedd kezedet a vad világ
lázas ütőerére.

Szüless meg bennünk, Szeretet,
te legszebb lelki virtus:
– a szívünk szomorú, beteg, –
Teremts bennünk új életet,
szüless meg bennünk, Krisztus! 

Adventi versek

Köszöntők

Adventi hajnal 

Zihál a szél s megfagy a sóhaj, a felhő fenn hajó raj. 
Könyörtelen, vad téli éjjel, az út a messzeségbe vész el. 
De lángruhában száll az angyal s lila sugárral gyúl a hajnal. 
Adventi hajnal, zeng és árad a lélekből a tiszta bánat.
S a vágy zokog és zsolozsmázik s harsog az Isten trónusáig. 
Sikolt a könnyes antifóna, hogy jöjjön a szépséges óra,
harmatozza az Úr, az áldott, a békét és az igazságot. 
Táruljon ki a Menny, a fény dús s szülessék meg a drága Jézus… 

Adventi versek

Köszöntők

Túrmezei Erzsébet: Adventi út

Te emberi utunkat végigjártad,
Éles kövei lábad is sebezték,
Ismerős neked a gond, félelem, bánat,
És jól tudod, hogy most is hányszor kell még
Rögös utakon roskadozva mennünk,
Fáradtságot, fájdalmat viselve…
S most ismét karácsony lesz és a lelkünk
Tiszta fényekre, boldog énekekre Sóvárog.
Hozzád kiált szívünk vágya:
Ajándékozd minekünk békességed!
Vond adventi utunkat ragyogásba!
Hiszünk, így cselekszel, ha kérünk Téged.
S ha a szent éjszakában Betlehem
Kis jászla elé borulunk,
kezed Tedd rá hajszolt szívünkre csendesen,
Hogy minden vihar elcsituljon bennünk,
És boldogan ujjongva énekeljünk:
Karácsony! Földre szállt a szeretet! 

Adventi versek

Köszöntők

Kun Magdolna: Advent első gyertyalángja

Advent első gyertyalángja legyen ma a béke,
apró gyermekszívek szépreményű éke.
Ráncos, fázós kézfejeknek forró meleg kályha,
szomorú arcocskáknak pihe-puha párna.

Advent első gyertyalángja legyen ma a mosoly,
ott is ahol szívfájdító nyomorúság honol,
hisz az Adventi gyertyákban fellobbanó láng,
koldusra és királyra is mennyei fényt ád. 

Adventi versek

Köszöntők

Katalin Lackó: Adventi várakozás

Legyen ünnep a földön és a menyben,
Isten angyalai vigan énekeljen.
Elküldte az Úr a földre négy angyalát,
továbbitsa az üzenetet embereknek kis Jézus hamarosan érkezik már.

Az első angyal a hit lángját meggyújtotta,
higgyetek, mert létezik Isten országa.
Soha ne kételkedjetek benne Ő mindennap veletek van,
tárjátok ki neki szivetek észreveszitek,hogy Ő bennetek van.

Második angyal remény lángját hozta el,
sötétségből elvesszet emberek Jézus segitségével világossságra lel.
Mindig van kiút a legnehezebb helyzetből is,
reményvesztet emberek,kérjetek mert mindenkinek megadatik.

A harmadik angyal is a földre jött,
a szeretet lángját keltette életre, mert homályosodni látszot.
Szeretet nélkül élni nem lehet,
mindig mindenkit egyformán szeressetek.

Utolsó angyalnak is eljött az ideje,
Ő a békét a világon hirdette.
Mind a négy angyalnak fontos a küldetése,
hit, remény, szeretet, béke az emberiség ezek nélkül nem is élhetne.

Megszólalt a menyben a harsonaszó,
csengettyük lágy vidám muzsikája mindenüt dallol.
Földön is hallani hallatszik Isten szava,
kis Jézus megszületni készül, neféljetek soha 

Adventi versek

Köszöntők

Kiss Angéla: Angyal 

Az adventi koszorú négy színben ég 
Négy angyal jő is, mire leszáll az éj 
Első nap kék köpenyben jött az első 
Ő a csendesen figyelő, lélekfürkésző 

Másnap jön a piros palástba öltözött 
Napsugaras aranyserlegét megtöltött 
Fénykészítő angyal a kék mennyből 
Ragyogó csillagot készít szeretetből 

Ide ér a harmadik vasárnap angyala 
Fehérben, a tiszta szeretetet kutatva 
Jön vele a béke, a boldogság érzése 
Csillogó fényt gyújt az emberszembe 

A negyedik nap lila lepelben érkezik 
Az emberek a kezében a lantját nézik 
Angyal a lantot már pengetni is kezdi 
Hozzá az új tavasz béke dalát elénekli 

Daluktól valamennyi szunnyadó mag 
Kisarjad, s a föld is új életre kel majd. 

Adventi versek

Köszöntők

Schvalm Rózsa: Adventi csendben

Közeleg az ünnep, csillognak a fények,
vásárlási láz sodorja a népet.
Érinti-e vajh, az ünnep lényege,
Vár-e vágyakozva az ünnepeltre?

Adventi csendben nyíljanak a szívek,
sok bálvány között meglelve az Istent!
Meghallva hangját, csendes kopogását,
felismerve benn’ Igazi Királyát.

Ne tovább, kétségek közt sóvárogva,
Ő, Ki a lélek rabbilincsét oldja!
Aki elűzi félelem sötétjét,
lángot gyújt szívekben, Menny fényességét. 

Adventi versek

Köszöntők

Schvalm Rózsa: Vágyva várjuk

Eljössz Urunk, mint ígérted, 
vágyva várjuk visszatérted.
Minden napunk Advent addig,
hívő népet éltet a hit.

A Karácsony szent öröme, 
szívünk mélyén él örökre.
Mennyei fény ragyogása, 
nem alszik ki soha lángja. 

Adventi versek

Köszöntők

Váradi Krisztina: Adventi szívek

Sötét van, némán ölel körül a csend,
Csak a színes gyertyák fénye lobog nesztelen
idebenn.
Kinn hófehér táj, csodára vár a világ,
Szívünkben is fellobban egy-egy égi láng.
Különös érzés, mely védőn ölel át,
Így üzen az idő, hogy létünk egy fontos
szemvillanás.
Bár nem biztos minden léptünk, vár egy cél,
Ragyogjon bennünk a hit s fényét szórja szét!
Biztató a tudat, minden értelmet nyer,
Így üzen a végzet, hogy egyszer minden
jobb lehet.
S bár néha nem merünk bízni semmiben,
A remény szikrája tüzet gyújt szívünkben.
Milyen nagyszerű szózat hangzik belül,
Így üzen a menny, hogy itt a földön
nem kell félnünk.
Bár gyakran könnyes szemünk s fájdalom ér,
A pislákoló öröm lángra lobban még!
Egészen betölt egy hatalmas erő,
Így üzen a mindenség:Igen,jön,
várjuk Őt!
Bár úgy érezzük, magányosan állunk,
A szeretet parazsa feléled társul.
Advent van, némán ölel a csend,
És a színes gyertyák fénye új értelmet
nyer hirtelen.
A megszentelt csendben érezhetünk csodát,
Hit, remény, öröm, szeretet, ezt adjuk tovább! 

Adventi versek

Köszöntők

Pecznyík Pál: Ádventi szép csillag

Ádventi szép csillag,
árad meleg fényed,
kétezer év óta
a szív tőled éled.
Fényed, békességet,
szeretetet áraszt,
felvidítod akit
bú, gond epeszt, fáraszt.

Ádventi szép csillag,
fényedben hadd járjunk,
teljen meg fényeddel
vaksötét világunk!
Lássuk meg az úton:
mi egymásért élünk,
mi segítünk másnak,
más meg segít nékünk.

Ádventi szép csillag,
Isten szép csillaga,
földre szálltál értünk,
bár várt a Golgota.
Akkor is úgy jöttél
hontalan, szegényen,
ma is otthonra vársz
bűnbánók szívében. 

Adventi versek

Köszöntők

György Viktória Klára: Advent… 

Bársonyos a csend,
s a gyertyaláng szelíd fénye mellett,
az álmok ösvénye kitárul.
Megérint a szív boldogsága,
szól a mennyek halk szerenádja.
Már közeleg…
Karácsonyi szépségben
ragyog a szeretet!
Nem álom ez, valóság!
Angyal érint meg s a jóság!
Áldást ont a négy
gyertya fénye,
amely szent örömben
él és ragyog,
s egy őszinte, tiszta fohász
kinyitja fényes templomod!
Nincs sértetlen emberi lélek,
mind hullatta már könnyét.
Szívünk gazdagsága
ez az ünnep!
Mondjunk imát mindenkiért!
Legyen ez kezdete
egy boldog jövőnek!
Varázslatos pillanat vár reánk,
s majd elmondhatja minden ember,
a szeretet bölcsője a Földünk
s lelke a mi hazánk.
A tiszta szavak
a lélekben születnek!
Szívből fakadnak
és életre kelnek.
Ragyogja be a Betlehemi csillag
a holnapot, s a mát!
Tegyük boldoggá
mindenki szent Karácsonyát! 

Adventi versek

Köszöntők

Pecznyík Pál: Ádventi kérés!

Jöjj Urunk Jézus,
lelkünk nagy Királya,
hozzád száll mennybe,
híveid imája.
Lelki sötétség,
egyre jobban terjed,
mint a must, erjed.

Hisszük jöttödet,
nem hiába várjuk,
szívünk kérését,
színed elé tárjuk.
Vándorutunkon,
járhassunk mi fényben,
itt a bűn éjben. 

Úgy vágyik lelkünk,
örökfény honába,
megváltott lelkek
dicső otthonába.
Tudjuk: onnan már
nem kell tovább mennünk,
meg pihen lelkünk.

Adj tűrő szívet,
Téged visszavárót,
hogyha késnél is,
csak Téged imádót!
És ha majd eljössz,
szent angyalsereggel,
lelkünk emeld fel! 

Adventi versek

Köszöntők

M. Fresch: Friss fenyőág 

Adventi hírnök: friss fenyőág, 
Lobog az első gyertyaláng! 
Karácsonyt várva lázban a föld, 
Isteni gyermeket köszönt. 
Ujjong a szívünk, dalra gyúl, 
Nincs már messze az Úr! 

Adventi hírnök: friss fenyőág, 
Lobog már két kis gyertyaláng! 
Ha zörget Jézus, jól figyelj ám, 
Betér a szívünk ajtaján! 
Ujjong a szívünk, dalra gyúl, 
Nincs már messze az Úr! 

Adventi hírnök: friss fenyőág, 
Lobog már három gyertyaláng! 
Múlnak az évek, életünk száll, 
De utunk végén Jézus vár! 
Ujjong a szívünk, dalra gyúl, 
Nincs már messze az Úr! 

Adventi hírnök: friss fenyőág, 
Lobog már négy kis gyertyaláng! 
Azt mondta Jézus, visszajön még, 
Újjá lesz akkor föld és ég! 
Ujjong a szívünk, dalra gyúl, 
Nincs már messze az Úr! 

Adventi versek

Köszöntők

Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben. 

Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Behegesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra régi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben. 

És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben.   

Adventi versek

Köszöntők

Szilágyi Anita: Karácsony felé közeledve

Ilyenkor, Karácsony felé közeledve,
Mindenki szeretetért tolong reszketve,
Hétköznapokban feledjük a szót: „veled”,
Ha lehetne, még ma megvásárolnám szereteted.

Ilyenkor, Karácsony felé közeledve,
A magány fogságában élünk csüggedve,
Párkapcsolatban élők is kétségbe vannak esve,
Azon töprengnek, kapnak-e ők elég szeretetet?

Ilyenkor, Karácsony felé közeledve,
Éppen a nagy vásárlási forgatagban szétnézve,
Felgyorsulva futnak bennünk az érzések,
Bájos szempár összevillanásával szemezgetnek.

Ilyenkor, Karácsony felé közeledve,
Valahogy mindenki kétségbe van esve,
Habzsolná a jót, mit egész évben elengedett,
Hisz biztonságos menedékbe melegedhetett.

Ilyenkor, Karácsony felé közeledve,
De furcsák is vagyunk elmerengve,
Felborítanánk a biztost holmi kalandért,
Azért, mert a szívünkben szeretethiány elfért.

Ilyenkor, Karácsony felé közeledve,
Becsüld, Ember, azt, mi neked megadatott!
Értékeld egészséged, mert élnek betegek,
Akik mindenük odaadnák, csakhogy erősödjenek.

Ilyenkor, Karácsony felé közeledve,
Jobban értékeld, kit párodul melléd rendeltek,
Mert nézz magányos embertársad szemébe,
Ki egy jó szóért életének ajándékát adná cserébe. 

Adventi versek

Köszöntők

Finta Kata: Karácsony

Elmúlt az ősz, a szép indián nyár
ködfátyolt öltött a hajnal már,
kigyúltak a karácsonyi fények
a város már ünneplőben ragyog.

Lelkünk várakozással megtelik,
szeretet után sóhajt a szívünk,
várva-várjuk a születő Kisdedet,
ki a békességet elhozza nekünk.

Mennyből angyalok kórusa zengett
királyok keresték a hozzávezető utat’,
üstökös fénye ragyogta be a tájat,
hogy megtalálják Égi Királyunkat.

Szegényen, jászolyban született,
bárányok leheltek neki meleget –
édesanyja, Mária ölelte karjaiba’ Őt,
aki megváltani jött bennünket.

Erre, az összezavart világra érkezett,
ahol gyűlölködnek, egymást gyilkolják
az emberek – békesség és szeretet helyett,
mintha a földtekén el sem férnének.

Kisjézus! Tekints ránk, teremts rendet
a világban, hogy béke és szeretet
honoljon ezen a csodás Földön,
ahol minden jóval elláttál minket.

Minden nap azért imádkozom,
hogy az egész világon győzzön
gyűlölet helyett – a megértés és szeretet!
Kérlek Kisjézus, hallgass meg engemet!  

Adventi versek

Köszöntők

Deborah Gordon Cooper: Áldás a fára

Ebben az évszakban,
mikor az éj sötétje
hosszabb a nap fényénél,
mikor a Föld aludni tért
a hideg elől,

Advent idején,
a várakozás idején,
hadd találjuk meg a módját,
hogy a rohanásból kiszakadva
békénk lehessen,
és tágra nyithassuk
hálás szívünk.

Áldd meg a fénylő fákat,
az örökzöld mindenség jelképét,
mert hűek és változatlanok,
mint Isten szeretete.

E drága időszakban,
mikor oly búsak az emlékek,
kérlek, emlékezhessünk
azokra, akik önnön fényükkel
ragyogták be utunk,

Szeretteinket,
akik örökké szívünkben élnek. 

Köszöntők

Adventi versek

Köszöntők

Köszöntések, jókívánságok, idézetek: 

Mások erre kerestek: adventi versek, adventi köszöntő vers, adventi versek óvodásoknak, adventi versek második gyertyagyújtásra, adventi naptar idezetek, advent negyedik vasárnapja vers, legszebb adventi versek, adventi versek ovisoknak, adventi jókívánságok gyerekeknek, vers advent 4 vasárnapjára, adventi készülődés idézetek, adventi naptár versek, 24 adventi vers, karácsonyi idézetek adventi naptárba, adventi és karácsonyi versek, szép adventi versek, adventi karácsonyi versek, advent idézetek, adventi versek, mondókák. 

error: Content is protected !!