Pünkösdre köszöntők, versek

Pünkösdre
Pünkösdre köszöntők, versek

Pünkösdre köszöntők, versek

KöszöntőkLovas Zsuzsanna Lux: Pünkösdi kívánság

Küldd a lángot! Ég az ég –
vele fut a messzeség,
szél is zúg, vörös az ég,
jöjjön hát a teljesség!

Küldd a lángot, Jézus, Úr!
A félelem messze fut,
s jön vele a békesség,
új hajnalon új Nap kél.

Küldd a lángot, tisztítson!
Tavasz rügyet fakasszon!
Holnapunkat add vissza
mosolyokkal, csókokkal!

Köszöntők

Majzik Ilona: Pünkösdi ima

Nincs a világnak oly szerencséje,
hogy a gonoszság messze kerülje.
Mert míg a harag, gyűlölet, ármány
esztelen támad, akár a járvány,
addig az ember védtelen marad.
Úgy marjuk egymást, akár a vadak!
Atya s a Fiú, oly esdőn kérlek,
áradjon bennünk a Szentlélek!

Köszöntők

Mysty Kata: Pünkösd

Pünkösd ideért hajnala
ébredésünk gyöngyhaja,
édesget e gyöngy-ara,
reánk hull a harmata,
eljönne az angyala,
hogy tettet érleljen szava.
Békéjét hinti el,
örömbérét jó kedvvel…
Jót építő hite érvel
üdvének a hírével.
Ölében eldédelget,
lelkével meg édesget.
Egekbe majd felemel
vigasszal, teljessel!

KöszöntőkPünkösdre köszöntők, versek

Köszöntők

Szabó Edit: Pünkösd napján

Piros pünkösd napján
kinyíltak a rózsák,
apostolok hátán
jött a szent megváltás!

Szívek szeretete,
hiteknek ereje
fogadja kegyelmét,
Istened szent lelkét!

Piros pünkösd napján
kinyílott a virág,
feldíszített világ
boldogságot hoz rád!

Szentlélek ereje,
fogadd szeretettel,
békesség éltedre
most és mindörökre!

Békegalamb szálljon
végig e világon,
hirdesse kegyelmét,
Jézus üzenetét!

Köszöntők

Mocsári Melinda: A szeretet virága

Kiskertben nyílik
a szép pünkösdirózsa,
anyám arcához illik
születésem óta,

hiszen a szeretet színét megőrzi
mindvégig mellettem,
és én a virággal ezt megköszönni
a hosszú útról hazajöttem.

Köszöntők

Mészáros Lajos: Pünkösd

Hittel tele ünnepünk a pünkösd,
a lélekmegújulás ünnepe.
Apró bűnöktől megtisztul lelkünk,
előjön Jézusnak szeretete.

Mindnyájan gyarló emberek vagyunk,
most megvalljuk apró kis vétkeink.
Az Isten színe elé járulunk,
ő jó útra tereli lépteink.

Megújult lélekkel megyünk tovább,
a szívünk tele lett szeretettel.
Mi a Szentlélek eljövetelét
alázattal várjuk, kegyelettel.

KöszöntőkPünkösdre köszöntők, versek

Köszöntők

Marczi Mátyás Mathias: PÜNKÖSDI BIZTATÁS

Higgy erődben higgy a holnapokban
Nem roppan ott gerinc ahol a szív dobban
Engedd a rosszat csúszni mászni tovább
Ha utadba áll lépd át soha ne add alább

 

 

 

Vigaszt holdfényben kialudt tűz nem ad
Emeld a Nap felé elgyötört arcodat
Érzések némák bár nem maguktól jönnek
Hol legnagyobb a baj ők majd rád köszönnek

Sohase gyötörd azt ki téged bántott
Ne legyen átkozott neve tiéd legyen áldott
Hagyd nyugodtan békén mert nem akar adni
S ne küldd el magadtól ha itt akar maradni

Hömpölyögj büszkén mint víz a mederben
S ha elmosna az ár te csak ússz de ne leverten
Pünkösd napján nyújtson ez biztatást neked
Hát békülj meg magaddal békülj meg veled

Köszöntők

Mészáros Lajos: Pünkösdi királyság

Pünkösdi ünnepen
királyt választottak,
vetélkedő után
nehéz döntést hoztak.

Ügyességi verseny
kezdődött a réten,
nem volt ilyen verseny
itt már nagyon régen.

Zsákban futás indult,
első lett Korina,
vajon kerülhet-e
fejére korona?

Találós kérdéssel
folyt tovább a verseny,
ezt pedig Kiss Józsi
megoldotta menten.

Történelmi kérdés
következett sorba,
abban jeleskedett
a szemfüles Dorka.

Hát a matekpéldát
vajon ki oldja meg,
Korina és Józsi,
Nekik egyszerre megy.

Jön a döntő kérdés,
pünkösd milyen ünnep,
lélekmegújulás,
ezt Józsi oldja meg.

Pünkösdi Király lett,
nem sokáig hatott,
Kiss Józsi hatalma
csak egy napig tartott.

Köszöntők

Bakos Erika: Hagyaték

Fúj a szél, hangok és lángok,
Szent ünnepet hoznak az álmok,
a világ körülöttünk árva,
kell a szó, a lélek kiáradása.

 

 

 

Vállunkat galamb csipkedi,
semmit sem ért, üvölthetünk neki,
mert káosz van mindenki szívében,
elérni az Istent, nem kell éden.

A szeretet Isten, Fiú és a Lélek,
nem tornyok kellenek a népnek,
bennem csak ez a hit maradt,
hagyatékom a rám ragadt szavak.

 

KöszöntőkPünkösdre köszöntők, versek

Köszöntők

Petres Katalin: Példázat

Hányszor a diadal
mámorában fürdött
pillanatnyi győztes?
Pilátus kezét mosta
boldogan, szakálla
lobogott az elégedett
farizeusok hadának.
Lapítottak a cinkosok.
Krisztus győzött mégis,
tisztult a tanítványok
lelke, küldetésükre
felkeltek, hitet hirdettek…

Köszöntők

Danyi Dénes Dezső: Pünkösdi torzó… a SZERETEThez

20 évszázad múltán

E végtelen,
gyilkos zajnak
óriás
a csöndje.

Fújjak-e riadót most agyamban?
Vagy hagyjam e dalt is torz alakban?
Köpjek lángodra – mi úgyis eléget?
„tűznek tartva fönn e gonosz nemzetséget”?

Fájdalmad nagy! Mi feszítettük azzá!
Mi apasztottuk Krisztusod szárazzá!
S mióta Szent Szellemed győzve tör előre,
már illatozhatnánk is hű népeddé nőve!

Itt kell hát megállnunk: a szívnek meredélyén,
hol enyészet tombol, s a szél tüdőnkbe váj…
Vagy elnyeletünk végleg a lélektárnák mélyén,
hol oszló erkölcseink fojtó bűze száll…

Köszöntők

Lendern: Áldás legyek

Ima Szentlélekhez

Szélben hadd legyek áldás!
Súgni Tanácsot, a mázsás
Terheken egyet emelni,
Helyben, időben lenni.

 

 

 

Szállna Szelíd a szívemre,
Fúj, hol akar. A kegyelme
Rajtam is általhatna,
Csendes és titkos az útja.

Fény gyúljon: Tudománynak
Hét ágú adománya
Tartóztat a hamistól.
Felhőből az Igaz szól…

Kéz gyógyítsa a lelkem,
Légy az Erősség bennem,
Benned van bizodalmam,
Tűrjek, s fel sose adjam!

Hadd legyen testem a templom,
Istenfélelem-otthon:
Szent olajával bűnt űz,
Tiszta pecsétet rám tűz,

Lángja a könnyemen égjen,
Értelem ébred a mélyben.
Nyelvem prófétálván
Szóljon igazság pártján.

S vízben a csend békéje,
Bölcsesség menedéke,
Hűn szerető igazán-társ,
Lélek, hadd legyek áldás!

KöszöntőkPünkösdre köszöntők, versek

Köszöntők

Marczi Mátyás Mathias: PÜNKÖSD HAJNALÁN

Ha becsukom szemem
Valamit remélek
Lágy megnyugvást érzek
Semmitől sem félek

 

 

 

OTT minden tiszta
És csillog a fény

OTT minden édes
Vigasz és remény

Pünkösd hajnalán
Másabb a világ
Sziromtündérré változik
Minden szép virág

Köszöntők

Zagyi G. Ilona: Pünkösd van, ünnep… nyílik a világ

Pünkösd van. Ünnep, nyílik a világ
tereken, bárban… karantén nálam.
Tíz nap, azt mondták, vége…
szapora pulzus, levegő kéne
egyre több… a ténye, hogy kevés,
rémület a riadt szervezetnek.
Rám fagynak verejtékcseppek,
a láz túl sok felvonás,
újra és újra a hideg ráz.
Nincs illat, sem bűz.
Hol fázom, hol tűz
ég bennem… ennem sem ártana…
felvágott, kenyér…
dobol a fülemben az ér.
Fel, le liftező vérnyomás,
száraz fuldoklás, köhögés kínoz,
skálázik, políroz.
Hány nap, hol is tartok éppen?
Tudom, hogy majd ezt is túlélem.
Hallgatok, nincs ima,
testem vírus és vakcina
küzdőtere…
Ín, ízület sajog.
Levegőt akarok!
Szippantott Ventolin nem megy mélyre,
a gégében maradt… levegő kéne.
Hány nap, hol is tartok éppen?
Tudom, hogy majd ezt is túlélem
így műtét előtt… levegő akarok…
Túlélem, hiszem, hogy maradok.
Beszélik, hogy vége… feslő szóvirág.
Pünkösd van, ünnep… nyílik a világ.

KöszöntőkPünkösdre köszöntők, versek

Köszöntők

Hankó Krisztina Éva: Pünkösdirózsa

Tavasz szépsége

Zöld erdőben, zöld mezőben,
Tavaszi tájképeken ébred.
Örökös valóság a vidéken,
Kellem a szépségen.

Csodálatos igazság varázsa,
Titkait elrejti a pompája.
Titkos időkben tiltott szavak
Titokzatos állapota.

Varázslat a vidék területén,
Tündérek tiltott útjain él.
Szikrázó napsugár a tájon,
Képei, mint egy álom.

Szépsége a birodalom bája,
Csapdája a régi hideg királysága.
Vidámsága örökkévaló,
Tisztasága mulandó.

Fesztivált rendez a természet a tájon,
Pompázatos valóságon.
Gyöngyeivel fogad minden szépet a vidék
Hétköznapi ébredés híjain megtorpant lépésén!

Köszöntők 

Pünkösdre köszöntők, versek