Házassági évfordulóra idézetek

Házassági évfordulóra idézetek
Házassági évforduló 

Házassági évfordulóra idézetek

Köszöntők

„A holtig tartó boldog házasság vagy akár együttélés nem giccs (…), hanem a legnemesebb, legbátrabb dolog, amire két ember törekedhet.”
(Rainbow Rowell)

Köszöntők

„Minden egészséges házasság alapja a mély, bensőséges közösség, szeretet, elismerés és tisztelet.”
(Gary Chapman)

Köszöntők

„A házasság olyasvalami, mint amikor az ember használati utasítás nélkül kezd legóból építeni valamit.”
(Ammunni Bala Subramanian)

Köszöntők

„A házasság is vállalkozás, mint egy házépítés.”
(Móricz Zsigmond)

Köszöntők

„A szerelem olyan betegség, melyet csak egyetlen orvosság gyógyíthat meg: a házasság.”
(William Makepeace Thackeray)

Köszöntők

„A házasság az egyedüli hiánytalan kaland.”
(Paul Géraldy)

Köszöntők

„A szerelem két ember műalkotása.”
(Vihar Béla)

Köszöntők

„Szereteted világot teremt a világban. Menedéket, helyet, amelyet otthonunknak hívunk.”
(Pam Brown) 

Köszöntők

Házassági évfordulóra idézetek

Köszöntők

„A hosszú, sikeres házasság titka a felismerés: tényleg semmi nem ér meg egy veszekedést.”
(Jay Leno)

Köszöntők

„Egy erős kapcsolatban csupán egyféle gond létezik – a közös gond.”
(Richard Templar)

Köszöntők

„A házasságban egy kis ravaszság a főtudomány. Elsiklani a dolgokon, kicsit nyájaskodni, aztán tehetsz, amit akarsz. Nem az a fő, hogy felül maradjunk a szóvitákban, hanem hogy belsőleg szabadok maradjunk, és simán éljünk.”
(Kaffka Margit)

Köszöntők

„Ha találsz egy igaz barátot az életben, gazdagabb vagy, mint a legtöbben. És ha az az igaz barát a férjed, áldott vagy.”
(Mitch Albom)

Köszöntők

„Mámor és biztonság: ez volna az igazi házasság.”
(Dymphna Cusack)

Köszöntők

„Szivem sziveddel, mondom, olyan egy,
Hogy már a kettő nem két-számba megy:
Egy eskü lánca fűzi kebelünk:
Két kebel, egy hit: összes lételünk.”
(William Shakespeare) 

Köszöntők

Házassági évfordulóra idézetek

Köszöntők

„Hajdan, midőn tücsköt-bogarat, ásót, kapát ígértünk egymásnak az oltár előtt, elegendő lett volna, ha a sok malaszt helyett ennyit kérünk egymástól: legyél a barátom.”
(Vavyan Fable)

Köszöntők

„Férj és feleség arra teremtetett, hogy kiegészítsék egymást. Amikor a férfi gyenge, a nő erős; amikor a nő megbotlik, férje felemeli. Amikor két szív és két lélek elköteleződik az élet kihívásainak közös vállalására, életük lényegesen könnyebbé válik.”
(Gary Chapman)

Köszöntők

„Szeretem fölséges
Voltomat e nászban
S fényes biztonságom
Valakiben, másban,
De nagyon szeretem.”
(Ady Endre)

Köszöntők

„20 évvel a szerelem gyönyör; 30: életszükséglet; 40: szokás; 50: gyöngeség.”
(Móra Ferenc)

Köszöntők

„A boldog házasság egyetlen titka a megfelelő személy kiválasztása.”
(Michelle Pfeiffer)

Köszöntők

„Nem a hagyományos házasság volt a célom. Te magad, az élet általad.”
(Sági György) 

Köszöntők

Házassági évfordulóra idézetek

Köszöntők

„Sosem felejtem el, hogy a házasság, akárcsak az élet, utazás, nem úti cél – és hogy a kincseit nem a végén találjuk meg, hanem útközben.”
(Cathy Kelly)

Köszöntők

„Aki házasságra lép, az maga és a világ előtt is vállalja, hogy tartozik valakihez, és kitart mellette jóban-rosszban.”
(Nádasdy Ádám)

Köszöntők

„A házasság úgy következik a szerelem után, mint láng után a füst.”
(Alain Chamfort)

Köszöntők

„A házasságban megváltozik a szenvedély. Arra eszmélsz, hogy akivel alszol, már a rokonod.”
(Melanie Gideon)

Köszöntők

„Szeressük egymást mind jobban, míg életünk tart, és tegyük egymást egyre boldogabbá évről évre!”
(George Eliot)

Köszöntők

„A házasság motorját a szeretet hajtja: a szerelem volt az a robbanás, amely azt beindította.”
(Clive Staples Lewis)

Köszöntők

„A párod az életed legértékesebb befektetése. Ő az, aki a gyermekeidnek értéket ad értékrendjével, ő az, aki az óráidat megszínesíti, amikor már a gyerekek elrepültek, és kettesben egymásra maradtatok.”
(Marie Clarence) 

Köszöntők

Házassági évfordulóra idézetek

Köszöntők

„Érzésem szerint a házasság nem arról szól, hogy az összes határ ledöntésével gyors közösséget hozzunk létre, sokkal inkább az a jó házasság, amelyikben mindegyik a másikat teszi meg egyedülléte őreként, és így a másikat az adható legnagyobb bizalommal tiszteli meg.”
(Rainer Maria Rilke)

Köszöntők

„Ó, tudtam én, el fogsz te jönni,
Zálog volt erre életem;
Az égieknek kell köszönni,
Hogy sírig őrzőm vagy nekem…”
(Alekszandr Szergejevics Puskin)

Köszöntők

„Énekeljetek és táncoljatok együtt, és örüljetek, de engedjétek egymást egyedül is lenni, ahogy a lant húrjai is egyedül állnak, bár ugyanaz a zene rezeg rajtuk.”
(Kahlil Gibran)

Köszöntők

„Mi lehet csodálatosabb érzés két lélek számára, mint hogy kötelékük egy életre szól?”
(George Eliot)

Köszöntők

„A hirtelen támadt szerelem, amely házasságot indít, igazgyöngy, gyémánt, drágakő, melyet a legnagyobb művész csiszolt, kincs, amelyet a szív legmélyén kell elrejteni.”
(Honoré de Balzac) 

Köszöntők

Házassági évfordulóra idézetek

Köszöntők

„Nagy szerelem az, ha két ember egy életen át megérti egymást, megfér egymással, odaadó és hűséges.”
(Karel Capek)

Köszöntők

„A sikeres házasság olyan építmény, amit minden nap újra kell építeni.”
(Andre Maurois)

Köszöntők

„A jó házasság legalább 80 százalékban azon múlik, hogy a megfelelő személlyel a megfelelő időben találkozz.”
(Nanette Newman)

Köszöntők

„A házasság metszőollóhoz hasonlít. Nem lehet elválasztani egymástól a két pengét, még ha olykor eltávolodnak is egymástól. De ha bárki kettejük közé kerül, együttes erővel bánnak el vele.”
(Sydney Smith)

Köszöntők

„A jó házasságban nincs egyenlőtlen és egyenlő. Mindkét fél hiányt tölt be a másikban, mindkettő gondolatot ad a gondolatnak, célt a célnak, akaratot az akaratnak, s így gazdagodnak ők. Egy lélek és egy test. Együtt dobbanó szív: egy élet.”
(Alfred Tennyson)

Köszöntők

„A szerelmesek egykor lángoló szerelme idővel megtisztul. A szerelem egymás tökéletes megértésévé válik. Az ész és szív évről évre haladó tisztulása: ez az igazi házasság.”
(Ralph Waldo Emerson) 

Köszöntők

Házassági évfordulóra idézetek

Köszöntők

„Szeretnéd őrizni társadban a lángot? Van ennek egy egyszerű módja: légy iránta hálás és ezt mutasd is ki!”
(Csőgl János)

Köszöntők

„Az élet csak egy jót ad nekünk:
Azé lehetünk, akit szeretünk.”
(Lope De Vega)

Köszöntők

„A házasság az utolsó nagy lehetőségünk a felnövésre.”
(Joseph Barth)

Köszöntők

„Szerelem. Egyfülű kosár – olyan nehéz, hogy csak ketten bírnák könnyen – de csak egy füle van, hol az egyik cipeli, hol a másik.”
(Karinthy Frigyes)

Köszöntők

„Az igaz szerelem és a házastársi hűség önmagában is elegendő ahhoz, hogy megszentelje a házasságot, s törvényessé tegye a szerelmet.”
(Wolfram von Eschenbach)

Köszöntők

„A szerelem csoda, amely két életet egybeforraszt, két lelket egy életre összeköt.”
(Michele Weber)

Köszöntők

„A sikeres házassághoz nem csak az kell, hogy megtaláld a megfelelő társad, az is szükséges, hogy te megfelelő társ legyél.”
(Barnett R. Brickner) 

Köszöntők

Házassági évfordulóra idézetek

Köszöntők

„Friss daloló szerelemmel elődbe
Vonszolom ifju szivem s kacagok –
Öltsd a karomba, hej, öltsd a karod,
S hagyd a kezed a kezembe örökre.”
(József Attila)

Köszöntők

„A férfi és a nő két olyan ékszerdoboz, amelyek egymás kulcsát tartalmazzák.”
(Isak Dinesen)

Köszöntők

„A szerelem egy átmeneti elmebaj: házassággal gyógyítható.”
(Ambrose Gwinnett Bierce)

Köszöntők

„1. Tűrjétek el egy-MÁSt. A gazdag magyar nyelv ilyen szépen fejezi ki az egyik ember más-voltát a másikhoz mérten.
2. Tartsatok ki egy-MÁS mellett.
3. Nézzétek el egy-MÁSnak azt, amit szeretnétek megváltoztatni.
4. Hallgassátok meg egy-MÁSt.
5. Fogadjátok el egy-MÁSt. Fogadjátok el MÁS-nak, fogadjátok el MÁS-ként.
Fogadjátok el MÉGIS! Ez az indokolás nélküli, isteni, önzetlen szeretet.”
(Gyökössy Endre) 

Köszöntők

Házassági évfordulóra idézetek

Köszöntők

„A kapcsolatok célja az, hogy megteremtsd az örömöt, a boldogságot és a teljességet azáltal, hogy megosztod az életedet egy másik személlyel.”
(Neale Donald Walsch)

Köszöntők

„Az igazán jó házasság nem az, amikor a “tökéletes pár” egymásra talál, hanem az, amikor a tökéletlen felek megtanulják élvezni a különbözőségüket.”
(Dave Meurer)

Köszöntők

„Nem két összeillő pár szüli a szerelmet, hanem épp ellenkezőleg, a szerelem alakít át két embert, hogy egymást épp a tökéletlenségeivel egy egésszé forrasztja össze.”
(Nagy Endre)

Köszöntők

„A szerelem mindig ugyanaz, nem ismer évszakot, se éghajlatot,
Se órákat, napokat, hónapokat, melyeket az idő elfoszlatott.”
(John Donne)

Köszöntők

„Az egész életre szóló, boldog szerelmes kapcsolatok titkos receptje a következő: sohasem arra kell figyelni, hogy mit kaphatunk, hanem mindig azt kell nézni, hogy mit adhatunk.”
(Adam Jackson)

Köszöntők

„A szerelem örök, az örökkévalóság része. Ha felnősz, és megismered a szerelmi élet művészetét, elfogadod a valóságát, napról napra növekszik benned. A házasság óriási lehetőség, hogy belenőj a szerelembe.”
(Osho) 

Köszöntők

Házassági évfordulóra idézetek

Köszöntők

„A házasságot nem a szerelem, hanem a két fél jó tulajdonságai tartják életben.”
(Tornai József)

Köszöntők

„Lelkeink egyet alkotnak már, nem léteznek egymáson kívül.”
(Alphonse de Lamartine)

Köszöntők

„A házasság egy életre szól, és ezt jelenti az elkötelezettség. Jóban-rosszban és tudomásul véve, hogy a házasság nem mindig pezsgőről és rózsákról szól. Minden rossz elmúlik, a szerelem, az igaz szerelem azt jelenti, hogy túléljük a viharokat és erősebben kerülünk ki belőlük.”
(Jane Green)

Köszöntők

„Jó érezni azt, hogy szeretlek
nagyon és egyre-egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben,
rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy a szemeid már
szemeimben élnek és néznek,
s érezni azt, hogy szép, veled szép,
és csak veled teljes az élet.”
(Illyés Gyula)

Köszöntők

„A házasság egy mozaik, amit a pároddal építesz: milliónyi apró pillanattal alkotsz meg egy történetet.”
(Jennifer E. Smith) 

Köszöntők

Házassági évfordulóra idézetek

Köszöntők

„Házasodjunk össze! És gyereket is akarok. És veled akarok megöregedni. Veszekedni. Elviselni egymást. Szeretni. Ott akarok lenni melletted, ha gyötörnek éjszaka az emlékeid és szükséged van rám. És felébredni reggel az emlékeimmel, és olyasvalakivel megosztani, aki nem fordul el tőlem azért, mert azt hiszi, hogy az élet csupa napsütés. Olyan társ kell, aki nem fél, hogy a végsőkig próbára tegyen.”
(Sara Chance)

Köszöntők

„A házasság egy olyan oázis, amelyet a beszélgetés patakja éltet.”
(Paeli Suutari)

Köszöntők

„A házasságok az égben köttetnek. Amivel a magam részéről csupán azt akarom mondani: abban a percben, mikor valakivel a közös élet mellett döntöttél, te is, ő is meghaltatok, ám azonmód fel is támadtatok, mint Egy közösség: mint egy Mi.”
(Kornis Mihály)

Köszöntők

„Az a férfi, aki boldog házasságban él, sikeres ember még akkor is, ha az élet más területein kudarcot vall.”
(William Lyon Phelps)

Köszöntők

„A sikeres házasság ötvenévnyi beszélgetés, mely mind közelebb visz a szív és az elme összeolvadásához. A szerelem az öröm és a bánat megosztásában mutatkozik meg, és abban a végső megállapításban, hogy immár azzá lettünk, akit szeretünk.”
(David Brooks) 

Köszöntők

Házassági évfordulóra idézetek

Köszöntők 

Köszöntések, jókívánságok, idézetek: