Házasságkötés idézet

Házasságkötés idézet
Házasságkötés idézetHázasságkötés idézet

Köszöntők

„A jó házasságban nincs egyenlő és egyenlőtlen. Mindkét fél hiányt tölt be a másikban, mindkettő gondolatot ad a gondolatnak, célt a célnak, akaratot az akaratnak, s így gazdagodnak ők. Egy lélek és egy test. Együtt dobbanó szív: egy élet!”

Köszöntők

„Sok örömet boldogságot, jövő évre apróságot, és hogy teljes legyen a siker, kivánjuk, hogy legyen iker!”

Köszöntők

Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon: ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. Antoine de Saint-Exupéry

Köszöntők

A boldogsághoz semmi sem szükségesebb, minthogy életünk egy meghatározott célja legyen. Eötvös József

Köszöntők

Úgy szeretni, hogy nem várok cserébe semmit, beérni a jelenlétével. Szeretni őt a saját világában, a megváltoztatás szándéka nélkül. Milan Kundera

Köszöntők

A szerelem olyan bűn, amelyben nem lehetünk meg cinkostárs nélkül. Baudelaire

Köszöntők

Nincs nagyobb boldogság, mintha szeretnek bennünket. Charlotte Brontë

Köszöntők

Tiéd a szívem, tiéd a kezem, hűségem és becsületem. Érzem, homlokom alatt zsibong a legszebb nyugalom, találtam valakit, egy embert, örökre hozzá tartozom. Fodor András

Köszöntők

Nem azért szeretlek aki te vagy, hanem azért aki én vagyok melletted. Gabriel Garcia Marquez

Köszöntők

S idő, állj meg egy pillanatra, S ti rohanó percek, várjatok, Amíg ők ketten esküt tesznek, Hogy egymáshoz örökké hűk lesznek, Csak addig várjatok! Goethe

Köszöntők

Mindig az győz, aki meg tud semmisülni az öleléseben. Hamvas BélaKöszöntők

Házasságkötés idézet

Köszöntők

Jó érezni azt, hogy szeretlek nagyon és egyre-egyre jobban. Ott bujkálni a két szemedben, rejtőzködni mosolyodban. Érezni, hogy szemeid már szemeimben élnek és néznek, s érezni azt, hogy szép, veled szép, és csak veled teljes az élet. Illyés Gyula

Köszöntők

Ha összenézünk, hű szívet mutat egymás szemében két ábrázatunk, nincs éles Észak s elhajló Nyugat jobb féltekéket hol találhatunk? Csak az halhat meg, ami már megunt, ha két szerelem egy, ha a magunk szerelme nem lazul, úgy meg sem halhatunk! John Donne

Köszöntők

Az én szívem sokat csatangolt, de most már okul és tanul. Aki halandó, csak halandót szerethet halhatatlanul. József Attila

Köszöntők

Ismerem azokat a szavakat, amelyeket még ki sem ejtettél. Már tudom hová tartasz, mikor még el sem indulsz. Tudok a féltett titkaidról, amiket mélyen elrejtesz. Mindent tudok rólad kedvesem, nem vagyok kém, csak szeretlek. Jim Morrison

Köszöntők

Többé nem érzitek az esőt, mert mindketten menedéket nyújtotok egymásnak. Többé nem érzitek a hideget, mert mindketten egymást melegítitek. Apacs esküvői áldás

Köszöntők

Két egymást megértő szív indul ma útra az élet viharos tengerén. Szivüket elválasztha­tatlanul csatolták egymáshoz, hogy ezzel is fo­kozzák erejüket az élet vihara ellen. Cinkotai Nagy Ince

Köszöntők

A szeretet ettől fogva megtanít türelemre és megbocsátásra, bizalomra és tisztességre, önzetlenségre és hűségre, bátorságra és osztozásra. Ezekből a szálakból szövődik a házasság. Charlotte Gray

Köszöntők

Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket, amely annyira erős, hogy fölemel bennünket és annyira gyönge, hogy éppoly szüksége van reánk, mint nekünk őreá. Paul Géraldy

Köszöntők

Ha a szerelem betölti az életed, nagyon sok hiányzó dolgot pótolhat. Ha nincs az életedben szerelem, bármi másod van is, nem elég. Ann Landers

Köszöntők

Az élet kikötőjében ma két szív horgonyt vetett a szerelem partjainál. Lelkük örökös egyesülésében keresték az oltalmat, a vigaszt – az élet küzdelmei ellen. Tiszta szivem­ből kívánom, hogy azt, a mit egymásban kerestek, felleljék. Kassay Adolf

Köszöntők

A boldogság két összeolvadó szívszerelmén alapszik, melyet a sírig tartó összeköttetés biztosít. – Az a lépés, mely ezen összeköttetésnek kezdetet ád – az életnek legfontosabb lépése. Kassay AdolfKöszöntők

Házasságkötés idézet

Köszöntők

Az esküvő nemcsak egy papír, hanem egy döntés. Egy döntés, hogy mostantól, ha valami nem úgy alakul, ha valami nem tetszik, akkor nem válunk, hanem alakítunk és alakulunk. És a hit, hogy valakiért megéri. Kormos Anett

Köszöntők

Legyen terhetek könnyű, örömötök túláradó, áldja meg a sors közös utatokat, és adjon ennek a két léleknek számtalan békés éjszakát és szenvedélyes nappalt. J. R. Ward

Köszöntők

“Szeretni semmi. Ha szeretnek, az már valami. Ha szeretsz és szeretnek, az a minden. “ T. Tolis

Köszöntők

“Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, légy hű mindhalálig. “- Madách Imre

Köszöntők

De ha egymásra néznek, megszépülnek, ez az ő titkuk és varázslatuk. Orbán Ottó

Köszöntők

Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket, amely annyira erős, hogy fölemel bennünket, s annyira gyönge, hogy éppolyan szüksége van reánk, mint nekünk őreá. Paul Gereldy

Köszöntők

Köszönöm az életnek, hogy Téged megadott Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott, áldom az utat, amelyre most léptünk vigyázz rá, hogy róla soha le ne térjünk. Tégy örökké boldoggá engemet, Néked adom tiszta lelkemet, Légy hozzám kedves és türelmes, Mert együtt élni csak így érdemes. Tengerpartot járó kisgyerek mindig talál a kavicsok közt egyre, mely mindöröktől fogva az övé, és soha senki másé, nem is lenne. Pilinszky JánosKöszöntők

Házasságkötés idézet

Köszöntők

Szerelem, ha egyik a másikat repülni hagyja, de ha lezuhan, fél szárnyát kölcsönadja. Szabó Éva

Köszöntők

Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni, Ádám fejéből vette volna. Ha rabszolgájává, a lábából. Ámde oldalából vette, mert élettárásává, egyenlő párjává akarta. Szent Ágoston

Köszöntők

Elmúlt, mint száz más pillanat, S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, mert szívek őrzik, nem szavak. Végh György

Köszöntők

… a szerelem olyan, mint a fa: magától növekszik, mély gyökeret ereszt egész valónkba, és gyakran tovább zöldül a szív romjain. Victor Hugo

Köszöntők

Most már egymásba fonódó tűzzel égünk, jóban rosszban együtt, Egymásért teszünk, egymásért élünk. Valóságunkká váltjuk a legszebb álmot, s Teremtünk magunknak jövőt, otthont, családot. Gábris János

Köszöntők

Igézve álltam soká, csöndesen, És percek mentek, ezredévek jöttek Egyszerre csak megfogtad a kezem, S alélt pilláim lassan felvetődtek, S éreztem: szívembe visszatér, És zuhogó, mély zenével ered meg, Mint zsibbadt erek útjain a vér, A földi érzés: mennyire szeretlek! Tóth Árpád

Köszöntők

Minden nap szép, de a legszebb, amit a mai ad nekünk. Reméljük, hogy hosszú marad, s örökké együtt leszünk. Goethe

Köszöntők

Akarom, hogy megmaradj ahogy kívánlak, Minden szerelmek örök szimbólumának. Kiss Dénes

Köszöntők

Tanúm legyen a Föld, az ég s a tenger, a sok madár, a Hold s minden ember, Neked adom a szívemet, senki másnak, mellé pedig az életem ráadásnak! GoetheKöszöntők

Házasságkötés idézet

Köszöntők

Lelkünk tiszta szerelmével oltár elé megyünk, hogy egymásnak örök hűséget tegyünk. S ha szerelmünk lángja parázzsá csitulna, Gyermekünk szemében, újra s újra lobogna. Kovács Mihály

Köszöntők

Keverd a szíved napsugár közé, készíts belőle lángvirágot, s aki a földön mellén viseli, és hevét kibírja, ő a párod. Weöres Sándor

Köszöntők

Számtalan magányos perc, Most tűnjetek nyomtalan el. Megtaláltam kivel boldogan élhetek, Kinek szemébe őszintén nézhetek. Csak ő és senki más, Szívem mást nem lát, Csak téged, kit szeretek, Kivel igazán szerelemben élhetek. Ismeretlen szerző

Köszöntők

Két szárny vagyunk, de fenn a fellegekben nem szállhatunk, csak mind a ketten Szívverésnyire pontos együtemben. Vácy Mihály

Köszöntők

Öregedjünk meg együtt, A sors bármit is rendel Így állunk elébe mi, Ketten egy szerelemmel. John Lennon

Köszöntők

Ölelj át két karoddal, E világban nélküled eltévedek. Szeress, óvj, bátoríts hiteddel S örökké veled leszek. Ormai László Csaba

Köszöntők

Aki halandó, csak halandót Szerethet halhatatlanul. József Attila

Köszöntők

Semmi sem ér többet a mai napnál.  Goethe

Köszöntők

Mint liliom a tövisek közt, olyan az én mátkám a lányok közt, Mint almafa az erdő fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak közt. Énekek éneke

Köszöntők

Egyetlen szív kell csak nekem, egy messziről dobbanó néma jel. Egyetlen szó: egy halk igen, amit egy magányos csillag üzen. S. Nagy István

Köszöntők

Talán semmi sincs szebb a világon, Mint találni egy embert, akinek lelkébe Nyugodtan letehetjük szívünk titkait, Akiben megbízunk, akinek kedves arca Elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerűen Jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon Boldogok legyünk. Ernest Hemingway

Köszöntők

Sorsunk egybeforrt, együtt megyünk tovább, Az élet viharában Te vigyázol reám. Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem, S hogy megosztod az életed velem. Vörösmarty MihályKöszöntők

Házasságkötés idézet

Köszöntők

Bizony mondom, elmúlik e világ. És bizony mondom, megmaradok én. S bizony, ha két szív egy ütemre dobban, Az egy-ütemben ott dobbanok én. Reményik Sándor

Köszöntők

Szeretni és szeretve lenni a legnagyobb boldogság a világon. Goethe

Köszöntők

Tanuld olvasni sok néma jelem, szemmel is hall az okos szerelem. William Shakespeare

Köszöntők

Amit szívedbe rejtesz, szemednek tárd ki azt, amit szemeddel sejtesz, szíveddel várd ki azt. József Attila

Köszöntők

A semmi a minden, a minden az semmi, ahogy az első percben, csak úgy szabad szeretni. Gyurkovics Tibor

Köszöntők

Az életben az a legnagyobb boldogság, ha meggyőződhetünk róla, hogy önmagunkért szeretnek, pontosabban szeretnek bennünket annak ellenére, hogy önmagunk vagyunk. Victor Hugo

Köszöntők

Mi nem hirdetjük fennen, hangos szóval, Csak te, csak én, örökké és holtodiglan. Mi megpróbálunk csendben boldogok lenni, Lelkünk mélyén őszintén, igazán szeretni. Stendhal

Köszöntők

A tengerpartot járó kisgyerek mindig talál a kavicsok közt egyre, mely mindöröktől fogva az övé, és soha senki másé nem is lenne Pilinszky JánosKöszöntők

Házasságkötés idézet

Köszöntők

Megfogom kezedet, S megígérem neked, hogy az élet rögös útján végig elkísérlek. Boldogok leszünk majd, hisz én is szeretlek. Amíg a szívem dobog, hozzád mindig hű leszek. Vőlegény neve

Köszöntők

Köszönöm az életnek, hogy Téged megadott Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott, áldom az utat, amelyre most léptünk vigyázz rá, hogy róla soha le ne térjünk. Ismeretlen szerző

Köszöntők

Az élet rögös útján nekünk találkozni kellett, hogy hitben, szeretetben, éljünk mi egymás mellett. Fogd meg hát kezemet, és én veled megyek, Reád bízom magam, mert nagyon szeretlek. Menyasszony neve

Köszöntők

Boldogan elfutnék veled egy sűrű vadonba, hol soha ember még nem taposott utakat. Mert te a búban öröm s ragyogás vagy az éji sötétben, társ a magányban, csönd, gondok után pihenés. Tibillus

Köszöntők

„Gyermekáldást bőségeset, mint az áradó folyó szerelmetek sose legyen fogyó
A Hold, ha nem is látszik, mosolyotok fényes, csillogó
Békétek és hűségetek örökké tartó
Legyen, nektek ezt kívánom!”

Köszöntők

X éve már, hogy boldogok vagytok együtt,
jóban-rosszban egymás mellett,
szerelmetek nagyon gyönyörű,
ettől az érzéstől csillog a szemetek.

A minap nálunk jártatok,
és bejelentettétek,
hogy mostantól jegyespár vagytok,
mert csak együtt dobban szívetek.

A hírt boldogsággal fogadtuk
és senki nem ellenezte,
Szerelmeteket támogatjuk,
mert imádunk benneteket.

A gyűrű csodálatos,
csillog-villog,
az érzés káprázatos,
hogy egybekeltek majd egy szép napon.

Szívetek elkötelezve,
örömötöknek mi is örülünk,
Sok Boldogságot kívánunk nektek,
ezzel elköszönünk! Szente KrisztinaKöszöntők

Házasságkötés idézet

Köszöntők

Szeressétek egymást, de a szeretetből ne legyen kötelék: Legyen az inkább hullámzó tenger lelketek partjai között. Töltsétek meg egymás serlegét, de ne igyatok egyazon serlegből. Kínáljátok egymást kenyeretekből, de ne ugyanazt a cipót egyétek. Daloljatok, táncoljatok együtt és vigadjatok, de engedjetek egymásnak egyedüllétet. Miként a lant húrjai egyedül vannak, habár ugyanarra a dallamra rezdülnek. Khalil Gibran

Köszöntők

Te vagy a lélegzet s minden szívdobbanás Te vagy a születő gondolat, A magamba zárt vallomás Te vagy a vágy, Ami ébren tartja az álmokat. S ami én nem vagyok, Minden más is te vagy! Kirsch Péter

Köszöntők

Lelkünk tiszta szerelmével oltár elé megyünk, hogy egymásnak örök hűséget tegyünk. S ha szerelmünk lángja parázzsá csitulna, Gyermekünk szemében, újra s újra lobogna. Kovács Mihály

Köszöntők

Az életet igazán csak akkor élvezhetjük, ha van, akivel ezt az élvezetet megoszthatjuk. Mark Twain

Köszöntők

Szívembe vágyat is csak vágyad olt már, benned születnek gondolataim, szavaim lángját lelked tüze szítja. Nem érek többet nélküled a holdnál, amely az égbolt éji útjain csak a leszállt nap fényét veri vissza. Michelangelo

Köszöntők

Mély álmából szívem mérlegét mozdítja egy drága kép, Lángol a szívem, új vágy űz már feléd. Vár rám most szép új világ, szívem a tiéd, hozzád, hozzád fűz a vágy. Michelangelo

Köszöntők

Kerestelek, hogy elmondhassam: megtaláltalak, és elmondtam: hogy szüntelenül kerestelek. Michelangelo

Köszöntők

A házasság az a műhely, amelyben két ember bölcsességgel, türelemmel és kölcsönös lemondással a közös boldogságon dolgozik. Olyan, mint a jó termőföld: csak azt adja vissza, amit beléje vetnek. Nagy Endre

Köszöntők

Akit párodul melléd rendelt az ég, Becsüld meg, szorítsd meg kezét, És ha minden álmod valósággá válik, Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig. Madách ImreKöszöntők

Házasságkötés idézet

Köszöntők

Köszöntések, jókívánságok, idézetek:Mások erre kerestek még: eskuvore idezet, esküvői idézet, esküvőre, esküvői jókívánságok, hazassag idezet, legszebb esküvői idézetek, esküvői gratuláció esküvői idézetek ajándék mellé, esküvőre jókívánság, idézetek esküvőre, eskuvoi koszontok, esküvői köszöntő, esküvői meghívó idézetek, esküvői meghívók idézetek, jókívánság esküvőre, esküvői gratuláció legszebb esküvői idézetek, különleges esküvői idézetek, esküvő idézet, esküvői jókívánságok vicces, jókívánság házasságkötés alkalmából, esküvői idézetek ajándék mellé, házasságkötés idézet, ifjú párnak esküvői gratuláció esküvői idézetek ajándék mellé, rövid esküvői idézetek, esküvői idézetek gratuláció, gratulálok esküvői jókívánságok képeslapra, eskuvoi gratulacios idezetek, eskuvoi versek, esküvői gratuláció idézet, esküvői idézetek meghívóra, esküvői idézetek vicces, esküvői üdvözlet, esküvői vers, esküvőre vers, gratuláció esküvői idézetek, idézetek esküvői meghívóra, naszajandek idezet, nászajándék idézet, vicces esküvői idézetek, eskuvoi idezetek, esküvői köszöntő beszéd minta, házassági jókívánság, házassági jókívánságok, idézetek esküvőre gratuláció, idézetek házasságkötésre, versek eskuvore, versek esküvőre, versek házasságkötés alkalmából, esküvői beszédek gyűjteménye, esküvői idézetek ajándékba, esküvői jókívánságok szülőktől, házassági jókívánságok idézetek, legszebb esküvői idézetek gratuláció, modern esküvői idézet, rövid esküvői jókívánságok, szülői jókívánságok esküvőre, szülőköszöntő idézet, eskuvoi idezetek jokivansagok, esküvőre idézet jókívánság, vicces esküvői beszédek, esküvői jókívánságok az ifjú párnak, házasságkötési idézetek, házasságkötési jókívánságok, házasságkötésre idézet, házasságkötésre jókívánság, szülőköszöntő vers, szülőköszöntő versek, eskuvoi jokivansag idezetek, eskuvoi meghivo idezetek, esküvői gratuláció esküvői idézetek, esküvői idézetek versek, esküvői jókívánság idézet, esküvői jókivánság idézetek, esküvői köszöntő vers, eskuvo koszonto szöveg, eskuvoi idezetek meghivokra, esküvői köszöntő szöveg, esküvői üdvözlet szöveg, esküvői vicces idézetek, koszonto eskuvore, köszöntő esküvőre, meghívó idézetek, menyasszony idézet, nászajándék esküvői idézetek ajándékba, szerelmes idézetek esküvőre, szülői köszöntő esküvőre, vicces esküvői jókívánságok az ifjú párnak, vicces idézetek nászajándék mellé, vicces nászajándék idézetek, anyakönyvvezető esküvői beszéd minta, esküvői idézetek esküvői gratuláció, esküvői idézetek filmekből, esküvőre gratuláló idézet, gratulálok esküvői jókívánság idézet, hazassagi jokivansag, házasságkötés jókívánság, jókívánság menyasszonynak, jókívánságok menyasszonynak, kis herceg idézetek esküvőre, eljegyzési jókívánság, esküvői versek testvérnek, esküvőre versek idézetek, goethe idézetek esküvőre, házasságkötés gratuláció idézet, idézet esküvői ajándék mellé, idézetek ajándék mellé, idézetek esküvői ajándék mellé, jókívánság házasságkötésre, jókívánságok házasságkötésre, legszebb esküvői versek, örömapa köszöntő ajándék, örömapa köszöntő szöveg, örömapa versek, örömszülők köszöntése, vicces esküvői köszöntő, vicces idézetek esküvőre, vicces jókívánságok menyasszonynak, anyai jókívánság esküvőre, apa idézetek esküvőre, apa köszöntő esküvő, eljegyzési köszöntők, esküvői ajándék idézetek, esküvői gratulációs versek, esküvői idézetek esküvői jókívánságok az ifjú párnak, esküvői jókívánság vicces, esküvői jókívánságok képeslapra, esküvői képek idézetekkel, esküvői üdvözlő szöveg, esküvői versek idézetek, esküvői vicces jókívánságok, házasság idézetek gratuláció, hemingway idézetek esküvőre, idézet esküvői ajándékhoz, idézetek lánybúcsúra jókívánságok, idézetek meghívóra, jókívánságok az ifjú párnak, lakodalmi versek, örömapa köszöntő, szülőköszöntő vers esküvőre, tanúfelkérő idézetek, vendeg koszonto ajandekok, vicces esküvői versek, vicces jókívánságok esküvőre, eljegyzési beszéd vőlegény, eskuvoi jokivansagok idezet, eskuvoi vendegkonyv idezetek, esküvő gratuláció idézet, esküvő idézet gratuláció, esküvői gratuláló idézetek, esküvői idézetek képeslapra, esküvői idézetek testvérnek, esküvői jó kívánság, esküvői jókívánság szöveg, esküvői jókívánság szülőktől, esküvői jókívánságok idézetek, esküvői jókívánságok rövid, esküvői köszöntések, esküvői köszöntő ajándék, esküvői köszöntő idézet, esküvői köszöntő képek, esküvői rövid idézetek, esküvői szerelmes idézetek, esküvői szülőköszöntő idézet, esküvői versek jókívánságok, esküvőtök alkalmából idézetek, gratuláció esküvőre idézet, gratuláció idézet esküvőre, házassági gratulációs idézetek, házassági köszöntő idézetek, házasságkötés köszöntő, házasságkötés versek, házasságkötési gratulációs idézetek, házasságkötési köszöntő, házasságkötésre köszöntő, idézet nászajándék mellé, idézet nászajándékra, idézetek esküvőre jókívánságok, idézetek esküvőre vicces, idézetek menyasszonynak, idézetek nászajándék mellé, ifjú párnak jókívánság, rövid esküvői meghívó idézetek, rövid idézetek esküvőre, szép esküvői idézetek, szép idézetek esküvőre, vicces esküvői idézetek ajándékba, Vőlegény köszöntő beszéd, ákos idézetek esküvőre, barátnőmnek esküvőre idézet, eljegyzésre idézetek gratulációk, eskuvo koszontoajandek, eskuvoi meghivo szovegek idezetek, eskuvoi pohar koszonto, esküvő előtti idézetek, esküvő idézet jókívánság, esküvő idézet vicces, esküvői gratulációk jókívánságok, esküvői idézetek barátnőmnek, esküvői idézetek barátoknak, esküvői idézetek goethe, esküvői idézetek köszöntők, esküvői idézetek nászajándékra, esküvői idézetek rövid, esküvői idézetek szülőknek, esküvői jókívánság vers, esküvői jókívánságok ajándék mellé, esküvői jókívánságok barátnőnek, esküvői jókivánságok idézetek, esküvői jókivánságok képeslapra, esküvői jókívánságok testvérnek, esküvői kártya idézetek, esküvői képeslap idézetek, esküvői köszöntő lap, esküvői köszöntő szövegek szülőknek, esküvői köszöntő versek gyerekeknek, esküvői köszöntő vicces, esküvői köszöntők gratulációk, esküvői köszöntők vicces, esküvői lapra idézet, esküvői mondások, esküvői nászajándék idézetek, esküvői üdvözlő idézetek, esküvői üdvözlőlap idézet, esküvői versek az ifjú párnak, esküvői versek menyasszonynak, esküvőre ajándék idézet, esküvőre idézet gratuláció, esküvőre idézetek versek, esküvőre jókívánságok idézetek, esküvőre köszöntés, esküvőre vicces idézetek, esküvőre vicces jókívánságok, goethe esküvői idézetek, goethe idézet esküvőre, gratuláció idézetek, gratuláló idézetek esküvőre, gratuláló idézetek házasságkötésre, gratuláló versek házasságkötésre, gratulálok esküvői jókívánságok, gratulálok idézet esküvőre, gyermek köszöntő esküvőre, házasság gratuláció idézet, házassági jókívánság idézet, házassági jókivánságok, házassági üdvözlő szövegek, házasságkötés alkalmából jókívánságok, házasságkötésetek alkalmából idézetek, házasságkötéshez idézetek, házasságkötési köszöntők, házasságkötési üdvözlet, házasságkötési versek, házasságkötésre versek idézetek, idézet esküvő gratuláció, idézet esküvői képeslapra, idézetek az esküvőről, idézetek esküvő alkalmából, idézetek esküvői könyvbe, idézetek esküvői lapra, idézetek esküvőre barátoktól, idézetek esküvőre testvérnek, idézetek gratuláció, idézetek gratulációk esküvőre, idézetek házasságkötés, idézetek házasságkötés alkalmából, idézetek házasságkötéshez, idézetek lakodalomra, idezetek meghivokra, jó kívánság esküvőre, jókívánság esküvőre vicces, jókívánság idézetek lánybúcsúra, jókívánságok esküvői emlékkönyvbe, jókivánságok esküvőre, jókívánságok esküvőre idézetek, köszönet ajándék apáknak, köszönet idézetek esküvőre, köszöntés esküvőre, köszöntés házasságkötés alkalmából, köszöntő az ifjú párnak, köszöntő házasságkötés alkalmából, köszöntő szöveg esküvőre, köszöntő vers esküvőre, köszöntők esküvőre, lakodalmi koszontok, lakodalmi köszöntő, legjobb esküvői idézetek, legszebb idézetek esküvőre, megható esküvői idézetek, meghívó idézetek esküvőre, menyasszony köszöntő, menyasszonyi jókívánságok, menyasszonynak idézet, menyasszonynak jókívánság, micimackó idézet esküvő, nászajándék mellé idézet, örömanya beszéde esküvőn, örömapa esküvői beszéde, pohar koszonto eskuvore, polgári esküvő beszéd, rövid esküvői idézetek meghívóra, szép idézetek házasságkötésre, szép versek esküvőre, szerelmes esküvői idézetek, szerelmes idézetek esküvői meghívóra, szerelmes idézetek meghívóra, szertartásvezetői beszéd, tanú köszöntő, testvér idézetek esküvőre, üdvözlet esküvőre, üdvözlet házasságkötés alkalmából, üdvözlő szöveg esküvőre, vers eskuvore, versek esküvőre idézetek, versek idézetek esküvőre, vicces eskuvoi idezetek, vicces házassági köszöntő, vicces idézet esküvőre, vicces köszöntő esküvőre.