Különleges karácsonyi idézetek

Különleges karácsonyi idézetek
Karácsony 

Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra… Ady Endre

Köszöntők

„Ezen karácsonykor Krisztus az ő eljövetelekor, fog-e meleg szívet találni? Fémjelezd az adventi várakozást azzal, hogy szereted és szolgálod a körülötted lévőket Istentől jövő szeretettel és irgalommal.” – Teréz anya

Köszöntők

„A karácsonyra találkozásként tekintünk, a csodás találkozás, a történelmi találkozás, a sorsdöntő találkozás Isten és az emberiség között. Aki hisz, jól tudja ezt. Örvendjetek!” – VI. Pál pápa

Köszöntők

„Hiszek abban, hogy ha hirdetjük a karácsony történetét, nem szűnünk meg róla énekelni és megélni az ünnep valódiságát, akkor örömet, boldogságot és békét adhatunk e világnak.” – Norman Vincent Peale 

Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

„A Mindenható tehetetlen csecsemőként jött közénk, akit táplálni, tisztába tenni és beszélni tanítani kellett, mint bármelyik más gyermeket. Minél többet elmélkedsz efölött, annál valószínűtlenebbnek tűnik. Semmi sem olyan csodálatos, mint a megtestesülés igazsága.” – J.I. Packer – Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

„Ebbe a világba, ahol nem volt hely számára a fogadóban, Krisztus eljön, hívatlanul.” – Thomas Merton

Köszöntők

„Krisztus világrajövetelének célja életének feláldozása volt az emberiség bűnéért. Ő meghalni jött. Ez a karácsony legfőbb üzenete.” – Billy Graham – Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

 „A karácsony sava-borsa a hit. Szeretek legalább egy este letelepedni a karácsonyfa köré énekelni és érezni, annak a megkülönböztetett időnek a csöndes szentségét, ami a szeretet, barátság és Isten ajándékának, a Fiúnak az ünneplésére hivatott.” – Amy Grant – Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

“Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek.”

Köszöntők

„A vidéken pásztorok tanyáztak. Ültek csendesen, talán meghökkenve, talán ámulatba esve, minden kétséget kizáróan lenyűgözve. Éjjeli vigyázásukat egy hatalmas mennybéli villanás és angyalok kórusa törte meg. Isten azokhoz megy el, akiknek van idejük ráfigyelni – s így ezen a tiszta éjszakán egyszerű pásztorembereket látogatott meg.” – Max Lucado 

Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha.

Köszöntők

„Az igazi kihívás számunkra, hogy átlássunk az ünnepi csillogáson és a fényűzésen, ami egyre csak világibb és kereskedelem-orientáltabb és emlékeztetni magunkat az Egyedüli szépségre, akit valójában ünneplünk.” – Bill Crowder

Köszöntők

“S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.”

Köszöntők

“Íme a szűz fogan és fiat szül,  Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.” – Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

„A világ valamennyi karácsonyi ajándéka értéktelen Krisztus jelenléte nélkül.” – David Jeremiah

  

Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született. Dsida Jenő – Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

„Egyetlen egyszer ezen a földön, egy istálló olyan csodát fogadott magába, ami még a mi földünknél is nagyobb.” – C.S. Lewis

Köszöntők

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.”

Köszöntők

„A karácsony megsuhintja varázspálcáját a föld felett és íme, minden lágyabb és szebb.” – Norman Vincent Peale

Köszöntők

„Addig nem tudod igazán élvezni a karácsonyt, míg fel nem nézel Atyád arcára és el nem mondod neki, hogy megkaptad az ő karácsonyi ajándékát.” – John R. Rice – Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

Jézus Krisztus karácsonykor nem egy csomó mennyei kütyüvel jött közénk, hozhatott volna Józsefnek láncfűrészt, Máriának habverőt, ehelyett ő maga volt az ajándék. Böjte Csaba 

Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre! Wass Albert

Köszöntők

„A karácsony legfőképp a szeretet hatalmát jelenti, az alkalom, amikor Isten szeretete és egymás iránti szeretetünk ereje kell, hogy érvényt szerezzen a gyűlölet és a keserűség felett, az alkalom, amikor gondolataink, cselekedeteink és szellemünk nyilvánvalóvá teszi Isten bennünk élő jelenlétét.” – George F. McDougall

Köszöntők

„A karácsony öröm, vallásos öröm, a fény és béke bennünk rejlő öröme.” – Ferenc pápa

Köszöntők

„Aki arra gondol, hogy a Szent Gyermek decemberi születése jelentéssel bír, azt gondolhatja, amit valóban is jelent; hogy Krisztus nem pusztán a jólétben élők nyári napsugara, hanem a szerencsétlenek téli, melegítő tüze is.” – G.K. Chesterton 

Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

Betlehemi csillag
Szelíd fénye mellett
Ma az égen és a földön
Angyalok lebegnek.
Isten hírvivői
Könnyezve dalolnak
Békességet, boldogságot
Földi vándoroknak. Juhász Gyula

Köszöntők

„Jézus Isten és ember volt egy személyben, hogy Isten és ember megbékéljen egymással.” – George Whitefield

Köszöntők

“Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van.” – Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

„Egyedül azok az emberek képesek tükrözni az Úr arcát, akik megalázzák magukat és belátják szolgai voltukat Isten nagysága előtt.” – John Piper – Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

“Az Ige volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ.”

Köszöntők

„És amikor az Úr Jézus békével töltött be téged, emlékezz még egy dologra: az emberek felé jóakarat. Ne szorítsd ki az ünnepből az emberek felé szolgáló jóindulatot.” – Charles Spurgeon 

Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

“Láttuk csillagát napkeleten s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.”

Köszöntők

 „Megbékélés Istennel, másokkal és béke a saját szívedben is.” – Rick Warren

Köszöntők

„Mi adhat bármi pluszt a karácsonyhoz? A tökéletes film az, hogy Isten határtalanul szerette ezt a világot. A tökéletes ajándék, hogy egyszülött Fiát adta értünk. Az egyetlen kívánalom, hogy higgyünk benne. A hited jutalma pedig az örök élet elnyerése.” – Corrie Ten Boom – Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

“Isten megnyitotta a világ ajtaját és belépett rajta, mint egy csecsemő. A legsebezhetőbb módon, ahogy el lehet képzelni. Mert felfoghatatlan közelségben kíván velünk lenni. Mely vallás istene akart valaha is olyan meghitt közösségben lenni velünk, emberekkel, hogy személyesen jöjjön el, védtelen valójában? Mely isten vált sebezhetővé olyannyira, hogy megérinthettük őt? Törékeny, annyira, hogy akár gond nélkül bánthattuk is volna őt? Sérülékeny, hogy a szíve megszakadjon értünk? Egyedül Ő, aki örök szeretettel szeret.” – Ann Voskamp

Köszöntők

„Sőt, a tény, hogy Isten Fia emberré lett, úgy, hogy megfogant a Szentlélek által és Szűz Mária gyermekeként megszületett, nem emberi erő vagy halandó ember akaratából, hanem Isten terveként (János 1:13), azt jelzi, hogy Jézus emberré válásának mikéntjében jelentéktelen volt a helyszín és a halandó férfi funkciója sem játszott közre lényeges szerepet.” -Thomas F. Torrance 

Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

„Lehetetlen felfogni, hogy milyen fordulatot vettek volna egyes események, amennyiben Jézus születése nem történt volna meg – akármikor, akárhol, akárhogyan is történt… Azóta Jézus emberek milliói számára nyitott utat nemcsak életük új nézőpontból való szemlélése felé, hanem afelé is, hogyan éljék azt. Való igaz, húsz évszázadon át megszámlálhatatlan férfi és nő, megszámlálhatatlan módon lett rabul ejtve a megszületett gyermek által, elragadtatva üzenete és élete által, hogy gyökeresen megváltoztak a hozzá fűződő kapcsolatuk révén.” – Frederick Buechner – Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

„…És amikor minden súly ránk nehezedik olyannyira, hogy alig bírjuk elviselni, a karácsonyi üzenet elér hozzánk, mondva, hogy minden elgondolásunk hibás, és amit mi ördöginek és sötétnek titulálunk, az valójában nemes és tiszta, mert Istentől jövő. Valójában tévesen látunk, erről van szó. Isten fekszik a jászolban, gazdag a szegénységben, fény a sötétben, erő a lemondásban. A gonosz nem tehet kárt bennünk; bármit is tegyenek velünk az emberek, nem szolgálhatnak mást, csak Istent, aki titokban nyilatkoztatta ki magát, mint maga a szeretet és uralkodik a világunk és a mi életünk felett.” – Dietrich Bonhoeffer

Köszöntők 

Különleges karácsonyi idézetek

Köszöntők

Köszöntések, jókívánságok, idézetek:Mások erre kerestek még: karácsonyi idézetek, karácsonyi versek, szívhez szóló karácsonyi idézetek, karácsony vers, karacsony vers, karàcsonyi versek, karácsonyfa vers, karàcsonyi vers, karácsonykor vers, karácsonyra vers, karácsonyi jókívánságok, karácsonyi jókivánságok, karácsonyi jókivánság, karacsonyi jókívánságok, különleges karácsonyi idézetek, karácsonyi képek idézettel, karácsonyi köszöntő, karácsonyi köszöntők, rövid karácsonyi versek, rovid karácsonyi versek, karácsonyi vers, karacsonyi udvozletek, karacsonyi vers, karácsonyivers, karácsonyi versek gyerekeknek, karacsonyi versek, legmeghatóbb karácsonyi versek, fiatalos karácsonyi idézetek, karácsony versek, rövid karácsonyi üdvözlet, karácsonyi idézet, rövid karácsonyi idézetek, karácsonyi képeslapok idézettel, karacsonyi idezetek, karácsonyi idézetek képeslapra, karácsonyi versek idézetek, karácsonyi üzenetek, karácsonyi üdvözlő szöveg, karácsonyi idézetek barátoknak, vicces karácsonyi idézetek, boldog karácsonyt idézetek, karácsonyi versek a szeretetről, boldog karácsonyi idézetek, karácsonyi versek ovisoknak, idézetek karácsonyra szeretetről, ádventi versek, karacsonyi mondokak, karacsonyi mondoka, karácsonyi mondoka, karácsonyi versek rövid, vicces mikulás versek, karácsonyi idézetek gyerekeknek, karácsonyi versek felnőtteknek, legszebb karácsonyi idézetek, karácsonyi köszöntő vers, karácsonyi köszöntő szöveg, karácsonyi köszöntő versek, karácsonyi sms, idézetek karácsonyra, karácsonyi idézetek a szeretetről, karácsonyi rövid versek, szerelmes karácsonyi idézetek, karacsonyi rovid versek, karacsonyi rovid vers, vidám karácsonyi versek, karácsonyi köszöntő beszéd, donászy magda karácsony, szép karácsonyi idézetek, karácsonyi idézetek versek, modern karácsonyi versek, karácsonyi köszöntő képek, rövid karácsonyi versek gyerekeknek, donászy magda karácsonyfa, legszebb karácsonyi versek, vicces karácsonyi versek, mikulás versek felnőtteknek, karácsonyi bibliai idézetek, karácsonyi gyermekversek, versek karácsonyra, boldog karácsonyt versek, vers karácsonyra, kortárs karácsonyi versek, mikulás versek vicces, karácsonyi gyerekversek, rövid karácsonyi köszöntők, karácsonyi vers felnőtteknek, karácsonyi idézetek családnak, vers karacsony, versek karácsonyról, karácsonyi versek óvodásoknak, karacsonyi jokivansagok, karácsonyi vers gyerekeknek, karácsonyi szerelmes idézetek, idézet karácsony, karácsonyi versek iskolásoknak, karácsonyi idézetek rövid, karacsonyi vers gyerekeknek, idézetek rövid karácsonyi versek, szép karácsonyi versek, karácsonyi rövid idézetek, karácsonyi versek templomba, bibliai idézetek karácsonyra, mentovics éva karácsonyi jókívánság, karacsonyi koszontok kepekkel, vicces karácsonyi köszöntők, aranyosi ervin karácsony, jókívánságok karácsonyra, karácsonyi vicces idézetek, megható karácsonyi idézetek, karácsonyi jókívánságok idézetek, karácsonyi köszöntők képeslapra, karácsonyi üdvözlet barátoknak, karácsonyi idézetek kollégáknak, karácsonyi vicces versek, karacsonyi kepek idezetekkel, karácsonyi elgondolkodtató idézetek, karácsonyi vers ovisoknak, karácsonyi jókívánságok gyerekeknek, karácsonyi és újévi jókívánságok, karácsonyi jókívánság vers, bibliai karácsonyi idézetek, céges karácsonyi üdvözlet, márai sándor karácsonyi idézetek, rövid karácsonyi idézetek gyerekeknek, karácsonyi családi idézetek, karácsonyi ajándék idézetek, karácsonyi képeslap idézettel, karácsonyi szeretet idézetek, karácsonyi idézetek képekkel, karácsonyi köszöntő kollégáknak, karácsonyi üdvözlet céges, meghitt karácsonyi vers, karácsonyi smsek, weöres sándor karácsonyi versek, karacsonyi jokivansag, megható karácsonyi versek, karácsonyi szép idézetek, karácsonyi vers óvodásoknak, rövid karácsonyi vers, karácsonyi idézetek nagyszülőknek, karácsonyi idézetek anyáknak, karácsonyi idézetek tanároknak, versek a szeretet ünnepére, karácsonyi üdvözlő szövegek, karácsonyi idézet képeslapra, karácsonyi újévi üdvözlet, karácsonyi üdvözletek idézetek, céges karácsonyi köszöntő szöveg, rovid karacsonyi vers, mikulás üdvözlő, modern mikulás vers, karacsonyi versek rovidek, karácsonyi köszöntő barátoknak, karacsonyi versek rövid, karácsonyi idézet gyerekeknek, karácsonyi és újévi köszöntők, karácsonyi vers rövid, karácsonyi üzenetek barátoknak, karácsonyi köszönet, karácsonyi köszöntő gyerekeknek, karácsonyi idézetek szülőknek, karácsonyi versek anyáknak, karácsonyi köszöntő beszéd kollégáknak, karácsonyi köszöntő munkatársaknak, karácsony versek rövid, ünnepi köszöntő karácsonyra, karácsonyi versek kisiskolásoknak, karácsonyi versek óvoda, karacsonyi idezetek csaladnak, karácsonyi mondóka kicsiknek, karacsonyi idezetek kepeslapra, karácsonyi idézetek szerelmemnek, karácsonyi újévi jókívánságok, gyönyörű karácsonyi idézetek, vicces karácsonyi sms, karácsony versek gyerekeknek, karacsonyi versek gyerekeknek, ünnepi versek, karácsonyi versek barátoknak, vicces karácsonyi köszöntő, száncsengő karácsonyi versek, rövid karácsonyi idézet, karácsonyi üdvözlet kollégáknak, karácsonyi udvozlo versek, karácsonyi idézetek a bibliából, karácsonyi képeslap idézetek, meghitt karácsonyi idézetek, kedves karácsonyi üzenetek, karácsonyi verses köszöntő, karácsonyi idézet szülőknek, karácsonyi üdvözlő képeslapok, szép karácsonyi üdvözlet, karácsonyi készülődés idézetek, karácsonyi köszöntő lapok, karácsonyi és újévi üdvözlet, ünnepi vers, karácsonyi verses mese, karácsonyi versek szülőknek, karácsonyi versek kicsiknek, ady karácsonyi versek, karácsonyi versek gyerekeknek rövid, karácsonyi vers idézetek, karácsonyi versek képeslapra, karacsonyi sms udvozletek, idézetek a karácsonyról, a legszebb karácsonyi versek, anyának vers karácsonyra, kedves karácsonyi idézetek, karácsonyváró versek, karácsonyi idézetek márai sándor, karácsonyi szép versek, karácsonyi gyerekvers, angol karácsonyi üdvözlet, legszebb karácsonyi üdvözletek,karácsonyi lapok idézettel, karácsony idézetek képeslapra, karácsonyi csengő vers, karácsony gyerek idézet, karácsonyi vers kicsiknek, versek karácsonyra gyerekeknek, betlehemi versek, karácsonyi ovis versek, karácsonyi versek gyerekeknek nyomtatható, karácsonyváró idézetek, karácsonyi képeslapok bibliai idézettel, karácsonyi mondások, karácsonyi üdvözlet küldése, ovis karácsonyi versek, szép idézetek karácsonyra, üdvözlet karácsonyra, karácsonyi idézet anyának, karácsonyi versek tanároknak, karácsonyi angyal vers, karácsonyi idézetek főnöknek, karácsonyi céges üdvözlet, karácsonyi köszöntő képeslapok, szép karácsonyi képek idézettel, karácsonyiversek, köszöntő karácsonyra, karácsonyi vers kollégának, ajándék vers karácsonyra, céges karácsonyi köszöntő, karácsonyi üdvözlet e mailben, karácsonyi csoda vers, megható szép karácsonyi versek, karacsonyi koszontok kepeslapra, karacsonyi jokivansagok magyarul, karácsonyi idézetek filmekből, karácsonyi versek mondókák, karácsonyi istenes versek, karácsonyi versek felsősöknek, karácsonyi idézetek felnőtteknek, wass albert karácsonyi üzenetek, karácsonyi köszöntök barátoknak, magyar karácsonyi versek, karácsonyi képeslapok idézettel ingyen, karacsonyi versek ovodas gyerekeknek, karacsonyi idezetek szuloknek, karácsonyi versek nagyszülőknek, karácsonyi készülődés vers, rovid karacsonyi versek, karácsonyi köszöntők videók, szerelmes idézetek karácsonyra, karácsonyi köszöntők gyerekeknek, karácsonyi gyermekversek ovisoknak, a legszebb karácsonyi smsek, karacsonyi idezetek baratoknak, rovid karacsonyi versek ovisoknak, karácsonyi kis versek, legszebb karacsonyi versek, karácsonyi jókivánság szövegek, karácsonyi polgármesteri köszöntő, karácsonyi idézetek gyerekek, idézet karácsonyi képeslapra, magyar költők karácsonyi versei, legszebb karácsonyi versek gyerekeknek, karácsonyi jókívánságok barátoknak, karácsonyi vers nagyszülőknek, ünnepi idézetek karácsonyra, karácsonyi idézet barátoknak, karácsonyi rövid versek gyerekeknek, szep karacsonyi idezetek, vicces karacsonyi idezetek, karácsonyi megható versek, katolikus karácsonyi idézetek, karácsonyi motivációs idézetek, karácsonyi vers tanárnak, karácsonyi megható idézetek, karácsonyi jókivánságok képpel, hivatalos karácsonyi üdvözlő szöveg, a legszebb karácsonyi idézetek, gyermekversek karácsonyra, karácsonyi idézetek munkatársaknak, karácsonyi céges üdvözlő szöveg, karácsonyi mondókák óvodásoknak, karácsonyi idézetek nagymamáknak, karácsonyi köszöntés barátoknak, karácsonyi idézetek gyermekemnek, karácsonyi vers képeslapra, ünnepi versek karácsony, karacsonyi versek ovisoknak, szep karacsonyi versek, karácsonyi versek ajándék mellé, karácsonyi ajándék vers, karácsonyi jókívánságok tanároknak, idézetek karácsonyra gyerekeknek, szép karácsonyi idézetek barátoknak, vers karácsonyra gyerekeknek, gyerekeknek karácsonyi idézetek, szép karácsonyi versek gyerekeknek, karácsonyi idézet nagymamának, óvodás karácsonyi versek, karácsonyi idézet apának, karácsonyi vers óvoda, boldog karácsonyt köszöntők, karácsonyi idézetek szeretetről, gyerekeknek karácsonyi versek, szép karácsonyi idézet, jókívánságok karácsonyra és újévre, karácsonyi fények vers, karácsonyi üdvözlet munkatársaknak, karácsonyi köszöntő barátnőnek, rövid karácsonyi versek képeslapra, karácsony című vers, karácsonyi idézetek osztálytársnak, karácsonyi óvodás versek, szép karácsonyi köszöntő, idézetek karácsonyra barátoknak, karácsonyi idézetek mamáknak, versek karacsonyra, karácsonyi idézetek költőktől, karácsonyi idézet kollégáknak, karácsonyi üdvözlet vers, karácsonyi rövid köszöntők, különleges karácsonyi versek, rövid karácsonyi versek óvodásoknak, rovid karacsonyi idezetek, karácsonyi köszöntő versek óvodásoknak, karácsonyi fények idézetek, karácsonyi gyermekversek iskolásoknak, karácsonyi versek elsősöknek, legszebb karacsonyi idezetek, betlehemi versek gyerekeknek, karácsonyi versek gyereknek, karácsonyi gyerek vers, karácsonyi képek és idézetek, karácsonyi versek kepeslapra, jön már a mikulás karácsonyi versek mesék, karácsonyi mondókák bölcsiseknek, karácsonyi verses képeslapok, ajándék idézetek karácsonyra, karácsonyi sms uzenetek, rövid karácsonyi gyermekversek, rövid versek karácsonyra, rövid karácsonyi versek kicsiknek, legszebb mikulás vers, rövid karácsonyi versek ovisoknak, karácsonyi versek bölcsiseknek, kedves karácsonyi versek, karácsonyi idézetek ajándék mellé, karácsonyi jókívánságok munkatársaknak, karácsonyi versek ovodásoknak, legszebb karácsonyi képeslapok idézettel, versek karácsonyra felnőtteknek, karácsonyi versek alsósoknak, szép karácsonyi versek rövid, karacsonyi versek kicsiknek, legmeghatóbb karácsonyi idézetek, meghato karacsonyi idezetek, karácsonyi családi versek, karácsonyi idézetek gyerekektől, vers karacsonyra, céges karácsonyi jókívánságok, karacsonyi versek szuloknek, karácsonyi idézetek időseknek, karácsonyi versek hosszú, karácsonyi köszöntő céges, karácsonyi jókivánságok vicces, legszebb karácsonyi versek idézetek, angol nyelvű karácsonyi üdvözlet, egyszerű karácsonyi versek, karacsonyi kepeslap versek, karácsonyi üdvözlő idézetek, készülődés karácsonyra idézetek, egyházi karácsonyi üdvözlet, karácsonyi idézet munkatársnak, karácsonyi versek óvodás gyerekeknek, családi karácsonyi versek, legjobb karácsonyi idézetek, karácsonyi idézetes képeslapok, karácsonyi versek lányoknak, karácsonyi gyermekversek óvodásoknak, karácsonyi képeslapok idézetekkel, szép rövid karácsonyi versek, karácsonyi idézetek ajándékkártyára, karácsonyi versek kiscsoportosoknak, versek gyerekeknek karácsonyra, gyerekversek karácsonyra, karácsonyi kedves idézetek, legjobb karácsonyi versek, üdvözlő szöveg karácsonyra, karácsonyi gyerek mondókák, karácsonyi céges köszöntő, üzenetek karácsonyra, karácsonyi vers kiscsoportosoknak, kis karácsony vers, sms karácsonyra, anyukámnak karácsonyra vers, karácsonyi vicces smsek, hivatalos karácsonyi üdvözlet, karacsonyi idezetek kepekkel, karácsonyi üdvözlet régi magyar karácsonyi képeslapok, vicces rövid karácsonyi idézetek, versek karácsonyra óvodásoknak, karácsonyi ünnepi köszöntő, karácsonyi versecske, karácsonyfa alakú vers, gyerek karácsonyi versek, névre szóló versek karácsonyra