Legszebb esküvői idézetek

Esküvői idézet
Esküvői idézet

Legszebb esküvői idézetekKöszöntők

 

Keverd a szíved napsugár közé,
készíts belőle lángvirágot,
s aki a földön mellén viseli
és hevét kibírja, ő a párod.

(Weöres Sándor)

Köszöntők

Nem számít, hogy egy hatalmas óceán partján gyönyörködsz a naplementében,
vagy lopott perceidben egy pici tó kacsáit nézed.

Csak az számít, ül-e melletted valaki.

(Csitáry-Hock Tamás)

Köszöntők

Ami fél, azt el ne fogadd, egészet akarj és egészet adj.

(Ady Endre)

Köszöntők

Indulj felém bizalommal, én viszem az őszinteségem: Találkozunk félúton.

(Sohonyai Attila)

Köszöntők

Elmúlt, mint száz pillanat,
S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,
mert szívek őrzik, nem szavak.

(Végh György)

Köszöntők

Addig várok rád, amíg tudok. Alkukat kötök a sorssal, s ha kell a csillagokra is rácáfolok…

(Sohonyai Attila)Köszöntők

Legszebb esküvői idézetek

Köszöntők

Annyi boldog pillanat vár rám
karodban még. Meg kell, hogy értsd:
bármi is elszakít tőled,
azt senkinek nem hiszem el.

(Demjén Ferenc)

Köszöntők

Ölelj át két karoddal,

E világban nélküled eltévedek.
Szeress, óvj, bátoríts hiteddel
S örökké veled leszek.

(Ormai László Csaba)

Köszöntők

Egy napon megjelenik… és ami addig lét volt, egy pillanat alatt életté válik. Egy varázsütésre. A keret képet kap, a fű között pipacs nyílik, a ház otthonná válik. A kávénak íze lesz, az évszakok rügyekké, napsütéssé, lombhullássá, hópelyhekké válnak, és a madárszóban meghallod a dallamot.

(Csitáry-Hock Tamás)

Köszöntők

Minden parázs hideg hamu,
minden szó néma tátogás.
Nem kellenek szavak,
elég egy összevillanás.
Még az se kell, elég ha vagy.

(Képes Géza)

Köszöntők

Az vagy nekem, mint földnek az ég.
Az vagy nekem, mint égnek a kék.
Az vagy nekem, mint télnek a hó.
Az vagy nekem, mint csendnek a szó.

(Somló Tamás LGT – Vallomás)

Köszöntők

Két szárny vagyunk,
de fenn a fellegekben nem szállhatunk,
csak mind a ketten szívverésnyire pontos egy ütemben.
Szállj hát velem egy rezdülésű szárnycsapással.
Hullongó tollak voltunk egyedül – szárnyak lettünk egymással.

(Váci Mihály)Legszebb esküvői idézetek

Köszöntők

Nem igaz, hogy a szerelem vak. Ellenkezőleg, a szerelmes olyasmiket lát imádottján, amiket más nem vesz észre.

(Feleki László)

Köszöntők

Szerelem, ha egyik a másikat repülni hagyja,
de ha zuhan, fél szárnyát kölcsönadja.

(Szabó Éva)

Köszöntők

Ha szereted, viszont szeret.
Ha mosolyogsz, ő is ám!
Ha bánat ér, megosztozik
szegény szíved bánatán.

(Csukás István – Süsü)

Köszöntők

A szerelmes
Csillagot hordoz szemében:
Annak nincs sötét s homály,
Bár bolyongjon éj felében,
Kedvesére rátalál.

(Vörösmarty Mihály)

Köszöntők

Amit szívedbe rejtesz,
szemednek tárd ki azt;
amit szemeddel sejtesz,
szíveddel várd ki azt.

A szerelembe – mondják –
belehal, aki él.
De úgy kell a boldogság,
mint egy falat kenyér.

(József Attila)Legszebb esküvői idézetek

Köszöntők

Két egymást megértő szív indul ma útra az élet viharos tengerén. Szívüket elválasztha­tatlanul csatolták egymáshoz, hogy ezzel is fo­kozzák erejüket az élet vihara ellen.

(Cinkotai Nagy Ince)

Köszöntők

Hűségünk szárnyaló szabadság, két akarat szent szövetsége arra, hogy egymás felé szállva – vagy egymástól olykor elrebbenve is – elszakíthatatlan a szeretet köteléke.

(Simon András)

Köszöntők

Külön lépünk be az ajtón,
mely a boldogság felé vezet,
hogy kimondhassuk szívünk vágyát
a boldogító igent.

Együtt állunk az oltár elé
egymás kezét keressük,
s a házasság szent áldását
csókkal pecsételjük.

(Hartmann János)

Köszöntők

Tiéd a szívem, tiéd a kezem,
hűségem és becsületem.
Érzem, homlokom alatt
zsibong a legszebb nyugalom,
találtam valakit, egy embert,
örökre hozzá tartozom.

(Fodor András)

Köszöntők

Te vagy a lélegzet s minden szívdobbanás,
te vagy a születő gondolat, a magamba zárt vallomás.
Te vagy a vágy, ami ébren tartja az álmokat.
S ami nem én vagyok, minden más is te vagy!

(Kirsch Péter)

Köszöntők

Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki,
Ahogy én csókollak, nem csókol úgy senki.
Így sohase vártak, így sohase kértek,
Így még nem szerettek soha, soha téged.
Minden virág az én szerelmemből nyílik,
S ez az én szerelmem elkísér a sírig.
Minden nóta az én bánatomat zengi,
Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki.

(Balázs Árpád)

Köszöntők

Azért születtél erre a földre,
hogy szeretni tanulj mindörökre.
Szívedben szóljon szeretet ének,
szeretném, hogyha szeretnének!

(Aranyosi Ervin)Legszebb esküvői idézetek

Köszöntők

Bizony mondom, elmúlik e világ.
És bizony mondom, megmaradok én.
S bizony, ha két szív egy ütemre dobban,
Az egy-ütemben ott dobbanok én.

(Reményik Sándor)

Köszöntők

Jó érezni azt, hogy szeretlek,
nagyon és egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben,
rejtőzködni a mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már szememben
élnek és néznek.
S érezni azt, ha szép, veled szép,
s csak veled teljes az élet,
Mert hisz csak egymást szeretve
lehetünk boldogok.

(Illyés Gyula)

Köszöntők

Az én szívem sokat csatangolt,
de most már okul és tanul.
Aki halandó, csak halandót
szerethet halhatatlanul.

(József Attila)

Köszöntők

Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig.

(Madách Imre)

Köszöntők

Lelkünk tiszta szerelmével oltár elé megyünk, hogy egymásnak örök hűséget tegyünk. S ha szerelmünk lángja parázzsá csitulna, Gyermekünk szemében, újra s újra lobogna.

(Kovács Mihály)

Köszöntők

Szeretni annyi, mint vállalni a legnagyobb kockázatot. Jövőnket és boldogságunkat adni valaki kezébe. Engedni, hogy kétkedés nélkül bízzunk valakiben. Elfogadni sebezhetőségünket. Én pedig szeretlek.

(Helen Thomson)

Köszöntők

Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten, és szeressük egymást: úgy áld meg az Isten.

(Arany János)Legszebb esküvői idézetek

Köszöntők

Hosszú az út, míg a kezem a kezedhez ér,
Szeretni valakit valamiért…
Ne tudja senki, ne értse senki, hogy mér’
Szeretni valakit valamiért…
Ezer életen és ezer bajon át
Szeretni valakit valamiért…
Akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj,
Szeretni valakit valamiért…

(Republic)

Köszöntők

Az élet kanyargós útvesztőin
a szülői kéz vezetett.
S mikor én ezt elengedtem
Megfogtam a tiedet.
Mert úgy az élet mindig szomorú és hideg,
Ha örömödet, bánatodat elmondani nincs kinek.
Ezért soha ne hagyj el,
Mindig a szíveddel vezess.
És ehhez a legfontosabb, hogy mindig nagyon szeress.

(Szalai Evelina)

Köszöntők

Kétszer-egy sors az isten előtt,
szövetség nem lehet más se különb:
hogy én mi vagyok, nem tudom,
csak azt, hogy benned bizhatom:
bármennyit sírtál, hadakoztál,
jönne uj vihar, rámhajolnál,
magad ellen is átkarolnál.

(Szabó Lőrinc)

Köszöntők

Mert tudom, hogy tudod, szeretlek,
s tudod, hogy tudom, szeretsz,
már nem a csillagok közt kereslek,
de ott, ahol lehetsz
konyhában, ágyban – nem holdfényparton,
de ott, ahol megjöhetsz,
mégis, egyetlen csodámnak tartom,
hogy szeretlek, s te szeretsz.

(Bella István)

Köszöntők

Köszönöm, hogy te vagy.
Az órát köszönöm,
Amelyben fényül nyert e
Világtalan világ,
Köszönöm, hogy kezed
Kinyújtottad felém,
S árnyául elfogadtál sugárzó
életednek.

(Móra Ferenc)

Köszöntők

Szívembe vágyat is csak vágyad olt már,
benned születnek gondolataim,
szavaim lángját lelked tüze szítja.
Nem érek többet nélküled a holdnál,
amely az égbolt éji útjain
csak a leszállt nap fényét veri vissza.

(Michelangelo)Legszebb esküvői idézetek

Köszöntők

Tanúm legyen a Föld, az ég s a tenger,
a sok madár, a Hold s minden ember,
Neked adom a szívemet, senki másnak,
mellé pedig az életem ráadásnak.

(Goethe)

Köszöntők

Legyen szíved, mely sosem válik kővé, legyen kedved, mely sosem gyullad haragra, és legyen érintésed, mely sosem bántalmaz.

(Charles Dickens)

Köszöntők

Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka, hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom.

(Shakespeare)

Köszöntők

Semmi sem rendezettebb, mint az,
amit a szeretet rendez el, és
semmi sem szabadabb, mint
amit a szeretet köt össze.

(Chiara Lubich)

Köszöntők

A hirtelen támadt szerelem,
amely házasságot indít,
igazgyöngy, gyémánt, drágakő,
melyet a legnagyobb művész csiszolt, kincs,
amelyet a szív legmélyén kell elrejteni.

(Honoré de Balzac)

Köszöntők

Az élet egy angolkeringő, mit eltáncolsz a sírig.
Sorsod csupán attól függ, hogy kivel táncolod végig.

(Goethe)

Köszöntők

Boldogan elfutnék veled egy sűrű vadonba,
hol soha ember még nem taposott utakat.
Mert te a búban öröm s ragyogás vagy az éji sötétben,
társ a magányban, csönd, gondok utáni pihenés.

(Tibillus)

Köszöntők

Az életet véges-végig, együtt kell leélni,
Úgy válik el mit ér a nő és a férfi.
Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni,
A szerelem dal, melyet együtt kell megírni.

(Sztyepan Soripacsov)

Köszöntők

Összedőlhet fenn a magas ég,
Leomolhat minden ami ép,
Egy a fontos, hogy Te szeress,
Minden más csak semmiség.

(Edith Piaf)Legszebb esküvői idézetek

Köszöntők

Most valóság lesz minden édes remény
Mely ott él szívünk rejtekén
Az élet és a szerelem tárt karokkal vár,
S hogy szép lesz-e csak rajtunk áll.

(Fagyejev)

Köszöntők

Csillagokat nézel, szép csillagom.
Ég ha lehetnék, két szemedet
nézném csillagom ezreivel.

(Platón)

Köszöntők

A szerelem az élet nagy ajándéka, és aki nem nyújtja ki utána a kezét, az sohasem élete az életet a maga teljes módján.

(Erskine)

Köszöntők

A szerelem a szenvedélyek közül a legfélelmetesebb és egyben leginkább nagylelkű: az egyetlen, amely valaki más boldogságáról szövöget álmokat.

(Alphonse Karr)

Köszöntők

Akármiből teremtettek is lelkeink, az övé és az enyém ugyanabból van.

(Emily Bronte)

Köszöntők

A szerelem isteni téboly, amely nélkül életünk szürke és unalmas volna.

(Anissa Castel)

Köszöntők

Hogyan betűzzük azt, hogy szeretet?
Azt nem betűzzük, hanem érezzük.

(A.A.Milne)Legszebb esküvői idézetek

Köszöntők

Mennyivel szebbnek tűnik minden szépség, ha ékessége a hűség maga.

(Shakespeare)

Köszöntők

Amíg nem porlad szét a szirt, s zúgnak a tengerek: szeretlek én, míg életem homokja elpereg.

(Robert Burns)

Köszöntők

Az esküvő a legszebb napja az életünknek, tehát úgy döntöttünk, hogy mindennap összeházasodunk, így az életünk egy állandó mennyország marad.

(Olivier Bourdeaut)

Köszöntők

Szeretni valakit az több, mint egy erős érzés: az döntés, ítélet és ígéret.

(Erich Fromm)

Köszöntők

Idő, állj meg egy pillanatra,
s ti, suhanó percek, várjatok,
amíg ők ketten esküt tesznek,
hogy egymáshoz örökké hűek lesznek,
csak addig várjatok!

(Goethe)

Köszöntők

Öregedjünk meg együtt,
A sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi,
Ketten, egy szerelemmel.

(John Lennon)

Köszöntők

Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek a lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, akinek kedves arca elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk.

(Ernest Hemingway)Legszebb esküvői idézetek

Köszöntők

Hallottam tengerek énekét s zengő virágokat,
néztem vitorlám íve alól messze világokat,
de a leggyönyörűbb, amit az Úr mutatott valaha,
az a kedvesem szava, haja, szeme és ajka piros vonala.

(John Masefield)

Köszöntők

Mi nem hirdetjük fennen, hangos szóval:
CSAK te, csak én, örökké és holtomiglan.
MI megpróbálunk csendben boldogok lenni,
Lelkünk mélyén őszintén, igazán szeretni.

(Stendhal)

Köszöntők

Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket, amely annyira erős, hogy fölemel bennünket, s annyira gyönge, hogy éppolyan szüksége van reánk, mint nekünk őreá.

(Paul Gerardy)

Köszöntők

Érted vagyok, és Te értem vagy
Te értelmet és fényt adsz minden napnak
Szeretlek én és kettőnk dolgán
Nem változtat többé semmi már.”

(Thomas Hardy)

Köszöntők

A szeretet türelmes,
a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan,
nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra,
a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr,
mindent elhisz,
mindent remél,
mindent elvisel.

(Pál apostol levele a Korintusiakhoz)

Köszöntők

Szívből szeretni, híven! Nincs szebb, égni e tűzben!
És együtt repülni fel, hogy lelkünk kevésbé féljen!
Szívből szeretni mámor, elvész közel s a távol!
És érezd, a szíved lángol, eltűnt a múlt a mából!

(Rómeó és Júlia musical)Legszebb esküvői idézetek

Köszöntők

Az igazi szerelem felemel, és mindig többre sarkall. Lángra lobbantja szívünket és békét teremt az elménkben.

(Szerelmünk lapjai)

Köszöntők

Öregedjünk meg együtt, A sors bármit is rendel. Így állunk elébe mi, Ketten, egy szerelemmel.

(John Lenon)

Köszöntők

Ismerem azokat a szavakat, amelyeket még ki sem ejtettél. Már tudom, hová tartasz, mikor még el sem indulsz. Tudok a féltett titkaidról, amiket mélyen elrejtesz. Mindent tudok rólad kedvesem, nem vagyok kém, csak szeretlek.

(Jim Morrison)

Köszöntők

Nem azért szeretlek, aki te vagy, hanem azért, aki én vagyok melletted.

(Gabriel Garcia Marquez)

Köszöntők

Nincs többé olyan, hogy nélküled, Tervem és jövőm van veled.

(Honoré de Balzac)

Köszöntők

Számtalan magányos perc,
Most tűnjetek nyomtalan el.
Megtaláltam kivel boldogan élhetek,
Kinek szemébe őszintén nézhetek.

Köszöntők

Csak ő és senki más,
Szívem mást nem lát,
Csak téged, kit szeretek,
Kivel igazán szerelemben élhetek.

Köszöntők

Megfogom kezedet, s megígérem neked
Hogy az élet útján végig elkísérlek
Boldogok leszünk majd
Mert hisz én is szeretlek
Amíg szívem dobogni fog
Hozzád mindig hű leszek.Legszebb esküvői idézetek

Köszöntők

Elegáns esküvőről álmodtam,
családdal, barátokkal.
Megkérdeztem, ő milyet szeretne,
azt mondta olyat, ami által a felesége leszek.

Köszöntők

Köszönöm az életnek, hogy Téged megadatott, Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott, áldom az utat, amelyre most léptünk, vigyázz rá, hogy róla soha le ne térjünk.

Köszöntők

Szívből ajánljuk az alábbi idézeteket, ha szeretitek a klasszikus műveket, vagy elgondolkodtató gondolatokat.Legszebb esküvői idézetek

Kis Herceg idézetek – Antoine de Saint-Exupéry

Köszöntők

Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat.

Köszöntők

Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon: ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant.

Köszöntők

…ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra…

Köszöntők

Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.Legszebb esküvői idézetek

Müller Péter idézetek

Köszöntők

Kit szeretünk igazán? Akiben az álmunk és a valóságunk egybeesik.

Köszöntők

Két szem összevillanásában, néha nagyobb titok rejlik, mint 20 év házasság történetében.

Köszöntők

A szerelem abban a pillanatban született meg, amikor az Egy kettévált, és rájött mindkettő, hogy a másik nélkül nem tud élni.

Köszöntők

A szerelemnél nincs több. Nem valaki másért szeretlek, hanem magadért és önmagamért. A szerelmünkért szeretlek.

Köszöntők

Mi a különbség a szeretet és a szerelem között? Nem tudsz olyan közel lenni hozzám, hogy ne hiányoznál szüntelenül. Ez csak a szerelemben van.

Köszöntők

A legszebb ajándék: egy mosoly. Egy ölelés. Vagy még az sem – csak egy gondolat: Szeretlek.Legszebb esküvői idézetek

Paulo Coelho idézetek

Köszöntők

Hiszem, hogy az egész világ boldogabb lesz attól, ha két ember, csupán két ember boldogabb.

Köszöntők

Amikor beleszeretünk valakibe, az a benyomásunk támad, hogy az egész univerzum mellettünk áll és támogat.

Köszöntők

Szeretlek, mert az egész mindenség összefogott, hogy elérjek hozzád.

KöszöntőkLegszebb esküvői idézetek

Petőfi Sándor legszebb szerelmes idézetei

Köszöntők

Tudtam azt, hogy a világra
Csak egy nap süt melegen,
S ez a nap nem fönn az égen,
Hanem lenn a szív mélyében
Van, s e nap a szerelem.

Köszöntők

Fa leszek, ha fának vagy virága.
Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy…
Csak hogy lényeink egyesüljenek.

Köszöntők

Minek nevezzelek?
Boldogságomnak édesanyja,
Egy égberontott képzelet
Tündérleánya,
Legvakmerőbb reményimet
Megszégyenítő ragyogó valóság,
Lelkemnek egyedüli,
De egy világnál többet érő kincse,
Édes szép ifjú hitvesem,
Minek nevezzelek?

Köszöntők

Érd el (persze énvelem) az
Ősz hajak késő korát,
Hanem ez ne légyen más, mint
Álarcban az ifjúság.

KöszöntőkVicces idézetek esküvőre

Köszöntők

Vicces, vagy épp laza esküvői idézetekből sincsen hiány, hiszen minden jegyespár szeretné a stílusához leginkább passzoló idézetet az esküvői meghívóra. Ha Ti is lazán veszitek a dolgot, íme néhány klassz ötlet.

Köszöntők

A házasság kiválóan alkalmas arra, hogy megoldjuk azokat a problémákat, melyek anélkül nem lennének.

(Bródy János)

Köszöntők

Azt tanácsolom, hogy házasodj meg! Ha jó feleséget találsz, boldog leszel, ha rosszat, akkor filozófus!

(Szókratész)

Köszöntők

A szerelem olyan, mint a szél: az ember sohasem tudja, hogy honnan támad rá.

(Honoré de Balzac)

Köszöntők

Az esküvő olyan, mint az autóvezetői vizsga. Átmész rajta, persze, de vezetni csak utána fogsz megtanulni.

(Százkarátos szerelem c. film)

Köszöntők

A házasság nevű szövetség tagjai: egy férfi, aki nem tud csukott ablaknál aludni, és egy nő, aki kizárólag csukott ablaknál tud.

(George Bernard Shaw)

Köszöntők

A szerelem olyan bűn,
amelyben nem lehetünk meg
cinkostárs nélkül.

(Baudelaire)

Köszöntők

Pont jókor jössz, mert ez a nap legjobb része!

Melyik az a rész?

Az, amikor te meg én, mi leszünk.

(Micimackó)Köszöntők

Legszebb esküvői idézetek

Köszöntők

Köszöntések, jókívánságok, idézetek:Legszebb esküvői idézetek