Pedagógusnapi idézetek

Pedagógusnapi idézetek
Pedagógusnapi idézetek 

Köszöntők

Pedagógusnapi idézetek

Köszöntők

A diák, míg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, amikor már többet tud a világról, érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak, akik nevelték. A jótanár nem vár dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól. Kivárja, hogy idővel megkapja tőlük. Darren Shan

Köszöntők

A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál. William Arthur Ward

Köszöntők

A jó nevelő örök tanuló, s azonnal fölismeri, ha nálánál különb tanítványra talál. Pilinszky János

Köszöntők

A rossz nevelő tekintélyére büszke, a jó nevelő egyszerűen alázatos. Pilinszky János

Köszöntők

A mester humanizmusához tartozik, hogy tanítványait óvja önmagától. Friedrich Nietzsche

Köszöntők

A legjobbtanár éppen az, ki lassanként feleslegessé teszi magát. George Orwell

Köszöntők

A legnagyobb tanári művészet az alkotás és felismerés örömének felébresztése. Albert Einstein

Köszöntők 

Köszöntők

Pedagógusnapi idézetek

Köszöntők

A tanító ügyessége abban áll, hogy meg tudja nyerni és lekötni tanítványának figyelmét; ha ezt elérte, oly gyorsan fog haladni, amennyire csak engedik tanítványának képességei; figyelem nélkül minden sürgése-forgása, felindulása kárba vész vagy legalább is igen kevés eredménnyel fog járni. John Locke

Köszöntők

Ahogy arra is nehéz választ adni, hogy ki számít jó anyának vagy apának, úgy azt is nehéz meghatározni, hogy ki a jó osztályfőnök, mert ezek a dolgok szubjektívek. Lehet sablonokat készíteni róla, de igazi kép nem fog születni. Tehát rossz a kérdésfeltevés. Ám ha úgy teszem fel a kérdést, hogy számodra milyen egy jó osztályfőnök? Akkor már mindenkinek eszébe jut az életéből egy jó példa. Kováts Laura Rozália

Köszöntők

Egy olyan osztályban, ahová sokféle nehézséggel küzdő, hátrányos helyzetű diák jár, (…) az osztályfőnöknek az a dolga, hogy az az x év, amit az iskolában töltünk, kibírható legyen, és hogy mindenki egyformán tudjon tanulni. Az igazgatónak pedig az a feladata, hogy biztosítsa mindenkinek azt a tanárt, aki a legjobb módszerrel tudja átadni minden tanítványnak a maximális tudást, és ennek a tudásnak a megszerzéséhez a segítséget. Kováts Laura Rozália

Köszöntők

Az igazi mester nem nevel tanítványokat, hanem csak mestereket. Robert Schumann

Köszöntők

Atanár az a gyerek, aki legtovább jár az iskolába. Juhász Gyula

Köszöntők

A pedagógus számára az egyik legnehezebb feladat a gyerekek eltérő képességeinek felismerése és eszerint történő oktatása. Grastyán Endre

Köszöntők

Mindenkiben van valami jó, csak meg kell találni. Egy tanárnak kötelessége a jót megkeresni és kibontakoztatni. Lucy Maud Montgomery

Köszöntők 

Köszöntők

Pedagógusnapi idézetek

Köszöntők

Ha tanítunk, tanítsunk úgy, amint mi is tanulni kívánnánk, mutogassuk a valóságot, ne szidjuk azokat, akik mindenben egyet nem értenek velünk, mert ez nem tanítás, hanem kemény erőltetés, (…) és más elméjén való uralkodásnak kívánása, mely távol légyen minden tanító és tanuló lélektől. Pápai Páriz Ferenc

Köszöntők

A tanulóknak tisztelniük kell a tanárokat, de a tanároknak ki kell érdemelniük ezt a tiszteletet azzal, hogy maguk is tiszteletben tartják a diák egyéniségét, emberi méltóságát, önbecsülését. Tar Károly

Köszöntők

A jó tanárok azt várják a diákjaiktól, hogy haladják meg őket. Lee Smolin

Köszöntők

A jó tanítás egynegyed felkészültség és háromnegyed színjáték. Gail Godwin

Köszöntők

A tanár személye fontosabb, mint az, amit tanít. Karl Augustus Menninger

Köszöntők

Minden tanárnál az a legfontosabb, hogy igazi pedagógiai lelkületű, tiszta szívű ember legyen, különben nem tudja átadni az ismeretanyagot. Obádovics J. Gyula

Köszöntők

terség az a középiskolai tanárság, melyen a tanítás módjára előírt szabályok szolgaszerű alkalmazásával boldogulni lehetne. Eötvös Loránd

Köszöntők 

Köszöntők

Pedagógusnapi idézetek

Köszöntők

Egy tanárnak minden körülmények között morális példát kell adnia. Nem cselekedhet másként. Cornides István

Köszöntők

A jó tanár szerintem örül annak, ha tanítványai sikeresek, annak is, ha felülmúlják őt. Nem beszélve arról, ami sokkal nehezebb: őszintén örülni a tanártársak, például a fiatal kollégák tehetségének, sikerének. Pethőné Nagy Csilla

Köszöntők

Ha egy tanítványom valamilyen sikert arat, az leírhatatlanul jobb érzés, mintha engem díjaznak. Máté Gábor

Köszöntők

Sokféle módon lehetünk jó tanárok. A legkiválóbbak közös jellemvonása, hogy oly ragaszkodással szeretik tárgyukat, s ezzel a vírussal képesek hallgatóikat is beoltani. Solomon Marcus

Köszöntők

Egy jó tanár arra tereli a fiait, amerre menniük kell. Pláne, ha látja, hogy van ösvény. Nem szabad hozzányúlni, pláne nem megfogni, vagy kényszeríteni, csak terelni. Ez a legszebb fajta tanítás. Koltai Lajos

Köszöntők

Minden iskola csak annyit ér, mint amennyit a tanítója. Szászy-Schwarz Gusztáv

Köszöntők

A 21. század tanára sok mindent tud, de amiben igazán járatos, az a gyerek. A gyerekkel való bánásmód. A szociális érzék. A konfliktuskezelés. Vekerdy Tamás

Köszöntők

Egy olyan tanárnak, aki a lelkét is beleteszi a tanításba, mindig megvan a hozadéka. Ott a diákok máshogy állnak a dolgokhoz. Lovász László

Köszöntők 

Köszöntők

Pedagógusnapi idézetek

Köszöntők

Az igazi tanár nemcsak hivatalnok, aki hivatalos teendőit elvégzi, hanem lelkipásztor is, akitől mindenki elvárja, hogy a reábízott lelkekkel törődjék, a kultúra harcosa is, akitől mindenki elvárja, hogy a kulturális haladás érdekében önként és ingyen dolgozzék és végül művész is, aki örökösen gondolatokkal foglalkozik. Mikola Sándor

Köszöntők

A diák, míg tanul, nem méltányolja a tanárait. Csak később, amikor már többet tud a világról, érti meg, milyen sokkal tartozik azoknak, akik nevelték. A jó tanár nem vár dicséretet, sem szeretetet a fiataloktól. Kivárja, hogy idővel megkapja tőlük. Darren Shan

Köszöntők

Atanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk építsenek hidakat. Nikosz Kazantzakisz

Köszöntők

A jó előadó hangosan gondolkozik a hallgatósága előtt, kinyúl a gondolatokért és boszorkányos ügyességgel varázsolja elő őket a levegőből (…). A jó előadó elmélkedik, tűnődik, a jobb megértés érdekében újrafogalmaz, kételkedik, kérdez, megváltoztatja a beszédritmusát, szüneteket tart a gondolkodáshoz – ő az a szerepmodell, aki megmutatja, hogyan kell megvizsgálni a témát, és hogyan kell felkelteni iránta az érdeklődést. Richard Dawkins

Köszöntők

A nagy tanítók gyakran a legígéretesebb diákjaikkal a legszigorúbbak. Ha megpillantják a szunnyadó lehetőséget, azt akarják, hogy az maradéktalanul kibontakozzon. Ryan Holiday

Köszöntők 

Köszöntők

Pedagógusnapi idézetek

Köszöntők

Ha a tanítványom jobb nálam, akkor nyilván jobb tanára volt, mint a többinek. Növendékeim minden eredménye rám vet jó fényt. Isaac Asimov

Köszöntők

A legjobb tanár az, aki utat mutat. Anna c. film

Köszöntők

A nagy tanár olyan általános élet- és munkaszemléletet ad a diákjainak, amivel képesek egészen különböző területeken is megállni a helyüket, olyanokon is, amikről konkrétan semmit sem tanultak az iskolában. Mérő László

Köszöntők

A jó iskola a tudás örömére tanítson meg, és ne tudással vértezzen fel. Kopátsy Sándor

Köszöntők

Jó kertész, aki igazán nevel, tudja, hogy a magban minden benne van. Müller Péter

Köszöntők

Akkor tanít jól az ember, ha közben ő maga is tanul. Vörös István

Köszöntők

A tekintély és a szeretet jobban biztosítja a fegyelmet, mint akármilyen szigorú eszközök. Johann Friedrich Herbart

Köszöntők

Az okos tanár (…) sohasem követ szolgaian egy tankönyvet. Még a sajátjait sem! Vermes Miklós

Köszöntők

Ha nincs tehetséges diák, akkor bármilyen tehetséges tanár is próbálkozik, nem lesz belőle OKTV döntős, vagy olimpikon. De egy tehetséges tanár el tud juttatni egy átlagos, közepes képességű diákot is elég jó színvonalra. Villányi Attila

Köszöntők

Jó oktató csak az lehet, aki a tudományos munkában is naprakész, aktívan foglalkozik a nyelvtudománnyal. És fordítva: nem lehet a tanítványok serkentő frissessége, új meglátásai, gondolatai nélkül nem elfásulva-elszürkülve, hanem friss szellemmel vizsgálni a szűkebb értelemben vett tudományos kérdéseket. Grétsy László

Köszöntők 

Köszöntők

Pedagógusnapi idézetek

Köszöntők

A középszerűtanár magyaráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál. William Arthur Ward

Köszöntők

Egy buddhistatanár egyszer azt mondta, hogy a mérges kígyó csak akkor mérges, ha közeledsz felé. Ha faképnél hagyod az erőszakoskodót, nem gyáva vagy, hanem okos. Daniel Gottlieb

Köszöntők

A legjobb tanárok azok, akik inspirálni tudják a tanítványaikat a tananyag iránt érzett szenvedélyükkel. Neil deGrasse Tyson

Köszöntők

A diákok a felét hallják meg annak, amit atanár mond, a felét értik meg annak, amit meghallottak, a felét jegyzik meg annak, amit megértettek… vagyis összességében nem sokat. Francois Lelord

Köszöntők

A közönség utálja, ha kioktatják. Az iskolában sem az a jó tanár, aki szimplán csak oktatja a növendékeit, hanem az, amelyik képes lenyűgözően mesélni, információkat ad át és mindeközben nevel. Agárdy Gábor

Köszöntők

Aki magát tökéletesre alakította, csak az tud mást is lélekben ilyenre formálni. Fonay Tibor

Köszöntők

Ha két ember őszintén mer beszélgetni egymással, akkor nagyon fontos, hogy türelemmel viseltessenek egymás iránt, mert a tüskés kinövések megváltoztatása nem megy egyik napról a másikra. Könnyű két hét után a másik szemébe vágni, hogy nem változol. A jótanár sem csak a teljesítményt, hanem sokszor a szándékot és apró lépéseket is megfelelően értékeli. Csernus Imre

Köszöntők

A jó tanító olyan, mint a jó fecske. Tudásának fészkét állandóan építi, gonddal rakja, gyarapítja. Fonay Tibor

Köszöntők 

Köszöntők

Pedagógusnapi idézetek

Köszöntők

A jó tanár alkimista, aki az alapvetően moduláris emberi agyból egy látszólag interaktív hálózatot farag. Stanislas Dehaene

Köszöntők

A főiskolán az a jó, hogy megválaszthatjuk magunknak a tanárokat, és – bizonyos keretek között – a tanrendünket is mi magunk állíthatjuk össze. Amikor elkezdtem, apám azt tanácsolta, hogy ha tehetem, elsősorban tanárt válasszak, ne tantárgyat. Persze tudta, hogy bizonyos tárgyak nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy megkapjuk a diplomát, de azt is, hogy egy jó tanár megfizethetetlen. Úgy inspirálja a hallgatókat, hogy közben szórakoztat is, ráadásul az ember rengeteget tanul anélkül, hogy észrevenné. Nicholas Sparks

Köszöntők 

Köszöntők

Pedagógusnapi idézetek

Köszöntők

Köszöntések, jókívánságok, idézetek: